ادامه دیدارهای کمیسیون کوردی حزب دمکراتیک خلق‌ها

کمیسیون نظارت نقشه راه کوردی حزب دمکراتیک خلق‌ها، از دفتر کانون وکلای رحا دیدار کرد. این کانون برای استفاده از زبان کوردی در سیاست تلاش‌های خود را ادامه می‌دهد.

کمیسیون نظارت نقشه راه کوردی حزب دمکراتیک خلق‌ها در مقابله با سیاستهای آسیمیلاسیون زبان کورد و تلاش برای تبدیل زبان کوردی به زبان آموزشی در شهرهای باکور کوردستان تلاش‌های خود را ادامه می‌دهد.

این کمیسیون در ادامه اقدامات خود با سازمان‌ها و نهادهای مرتبط به زبان کوردی دیدارهای خود را ادامه می‌دهد. کمیسیون کوردی حزب دمکراتیک خلق‌ها بعد از دیدارهای خود در آمد، روز گذشته در شهر رحا، از کانون وکلای این شهر دیدار کرد. سلیم کاپلان سخنگوی مشترک این کمیسیون، عایشه سوروچ نماینده این حزب در پارلمان ترکیه از درسیم، ایمام تاشچیر ریاست مشترک این حزب در آمد و زیاد جیلان در این دیدارها حضور داشتند. این هیات از سوی ریاست کانون وکلای رحا، ولات ایزول مورد استقبال قرار گرفت.

لازم است که زبان کوردی به زبان سیاست تبدیل شود

در این دیدار، عایشه سوروچ نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها سخنرانی کرده و اعلام کرد که حزب آنها به منظور گسترش زبان کوردی تلاش‌های خود را ادامه داده و در این باره خاطرنشان ساخت که: لازم است زبان کوردی به زبان سیاست تبدیل شود. ما خواهان سیاست ورزی به زبان کوردی در کوردستان هستیم.

سلیم کاپلان هم در این باره ضمن اشاره به اهمیت درج سه زبان در تابلوی کانون وکلای رحا و همچنین تلاش‌های کمیسیون زبان کوردی اظهار داشت: فشارهای سنگینی بر زبان کوردی اعمال می‌شود. مسئله و موانع ربان کوردی اما مسئله‌ای نیستند که تنها حزب دمکراتیک خلق‌ها بر آن متمرکز شود. از زمان تاسیس جمهوری ترکیه تا کنون سیاستهای آسیمیلاسیون بر زبان کوردی تحمیل می‌شود. این فشارها روز بروز افزایش یافته‌اند. ما به عنوان حزب دمکراتیک خلق‌ها در زندگی روزمره خودمان همیشه با چنین فشارهایی روبرو شده‌ایم. یعنی فشارهای مستقیمی علیه این زبان وجود دارند. فشارها به جایی رسیده‌اند که حتی کنسرت به زبان کوردی هم ممنوع می‌شود. این هیات بعد از دیدار از کانون وکلای رحا، به شهر مردین عزیمت کرد.