بایک از پ‌دک خواست از جاسوسی برای آنکارا دست بردارد

جمیل بایک، رئیس مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک‌ج‌ک)، از حزب دموکرات کوردستان-پ‌دک خواست تا از جاسوسی برای دولت ترکیه دست بردارد تا از جنگ احتمالی جلوگیری کند.

بایک گفت: «پ‌د‌ک از پرچم باشور کوردستان برای پوشش اشغالگری دولت ترکیه استفاده می‌کند، اگر پ‌دک به این همکاری با دولت ترکیه ادامه دهد، حتی اگر طرفدار آن نباشیم و بر خلاف میلمان باشد، جنگ رخ می‌دهد.»

رئیس مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک‌ج‌ک) با بیان اینکه مردم کورد باید به خوبی از روابط خانواده بارزانی و دولت ترکیه آگاه باشند، گفت: «رابطه خانواده بارزانی با دولت ترکیه بر اساس مزدوری‌گری است. پ‌د‌ک به هر نحو ممکن از ارتش ترکیه حمایت می‌کند. پ‌د‌ک مکان را برای دولت ترکیه تعیین می‌کند، مناطق شناسایی شده را به دولت ترکیه گزارش می‌دهد و از آنها پشتیبانی لجستیکی می‌کند. اطلاعاتی در مورد مناطق گریلا فراهم می‌کند و در اختیار دولت ترکیه می‌گذارد.»

بایک دیدار هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه با خانواده بارزانی را که اخیرا انجام شد یادآور شد و اظهار داشت که پس از این دیدار حمایت بارزانی‌ها از دولت ترکیه افزایش یافت.

بایک گفت: «این چیز عجیبی است. بغداد حتی یک درخواست دولت ترکیه را نمی‌پذیرد، اما بارزانی‌ها به تمام درخواست‌های دولت ترکیه عمل می‌کنند.»

بایک ادامه داد: «پ‌د‌ک از پرچم با‌شور کوردستان برای محافظت و مخفی کردن سربازان اشغالگر دولت ترکیه استفاده می‌کند، حوادثی که در برادوست و سیدکان رخ می‌دهد ادامه حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه به مناطق حفاظتی مدیا است. ظاهرا اتفاقات برادوست حاصل دیدار هاکان فیدان و بارزانی است.»

بایک همچنین حمله دولت ترکیه با پهپاد مسلح به فرودگاه عربت را که در ۱۸ سپتامبر در سلیمانیه انجام شد، ارزیابی کرد و گفت: «هدف دولت ترکیه ترساندن مردم سلیمانیه و سوران با حمله به فرودگاه عربت است. همانطور که با حمایت پ‌د‌ک، منطقه بهدینان به مرکز میت و دولت ترکیه تبدیل شده است، با ترساندن مردم سلیمانیه و سوران می‌خواهند این منطقه را تحت کنترل میت قرار دهند. از سوی دیگر با ارعاب، می‌خواهند اتحادیه میهنی کوردستان را مانند پ‌د‌ک شریک دولت ترکیه کنند.»

بایک گفت: «مردم سلیمانیه و سوران خط میهن دوستی را ترک نکرده‌اند. به همین دلیل است که دولت ترکیه به طور مداوم و پیگیرانه به سلیمانیه و سوران حمله می‌کند. ما مطمئن هستیم که مردم سلیمانیه و سوران بر میهن‌دوستی مصمم خواهند بود.»