بمباران روستاهای متینا و هفتانین از سوی ارتش متجاوز ترک

نیروهای گریلا روزانه ضربات مرگباری را بر ارتش اشغالگر ترکیه تحمیل می‌کنند. ارتش ترک که در جنگ گریلا با شکست مواجه شده است روستاهای کوردستان را آماج حملات هوایی قرار می‌دهد.

رژیم فاشیست و استعمارگر ترک در حمله به مناطق حفاظتی میدیا با ضربات مرگبار گریلا مواجه شده است. ارتش ترک روز ١٢ سپتامبر روستاهای عرصه هفتانین و متینا را هدف حمله سنگین توپخانه‌ای قرار داد.

بنابر گزارش منابع محلی روز ١٢ سپتامبر/ ٢١ شهریور از ساعت ٩ تا حوالی غروب این روز روستاهای سرارو، ادنه و دشیشه علیا هدف حملات توپخانه‌ای ترک قرار گرفتند. در این حملات نه تنها مزارع روستائیان بلکه مرکز این روستاها هدف حمله واقع شدند. ساکنان این روستاها مناطق خود را تخلیه کردند. حملات خسارات فراوانی را به مزارع و منازل مردم وارد کرده است. جریان برق روستاها قطع شد و چندین منزل تخریب شدند.

روز ١٣ سپتامبر نیز در همین ساعات روستاهای منطقه پیربولا بویژه روستای بانکه و باندور در عرصه هفتانین هدف حملات هوایی گسترده ارتش ترک قرار گرفتند. در این حمله خسارات فراوانی به منازل و باغات روستائیان وارد شد.

تصاویر منتشر شده حاکی شدت حملات توپخانه‌ای به روستاهای مناطق حفاظتی میدیا در عرصه‌های هفتناین و متینا می‌باشد.