در آنتالیا ۸ تن‌ از مادران صلح دستگیر شدند

در آنتالیا پلیس‌ها به منزل مادران صلح حمله کردند و ۸ مادر دستگیر شدند.

در آنتالیا در چارچوب بازخواست دادستان کل جمهوری که با تبلیغ ‘تامین پول برای تشکیلات’ شروع شده بود، پولیس‌ها صبح امروز به چند خانه یورش بردند. در این یورش به منازل، مادران صلح فاطمه گوون، آمنه تکمه‌نورای، زکیه آلاک‌، هولیا‌ آیک‌، حوزنا گوکسل‌، عایشه ارسلان، ولیده کاپلان‌ و آمنه ارسلان به بهانه‌ی این‌که پول برای زندانیان فرستاده‌اند، دستگیر شدند.

مادران صلح به مدیریت پلیس آنتالیا و بازجویی شدند. پیشبینی می‌شود امروز به دادگاه برده شوند و از آنان توضیح خواسته شود.