دستگیری دو فعال محیط زیست در مریوان و سنه

دو فعال محیط زیست در شهرهای سنه و مریوان دستگیر شدند، از محل نگهداری و سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست

بازداشت، دستگیری، شکنجه و قتل سیستماتیک فعالان حقوق بشر، مدافعان محیط زیست، میهن‌دوستان، کولبران و فعالان اجتماعی در روژهلات کوردستان و ایران توسط نظامیان رژیم ادامه دارد. سکوت افکار عمومی در داخل و خارج بر دامنه سرکوب و تحمیل جو خفقان بر جامعه می‌افزاید.

برپایه گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشر روژهلات کوردستان روز ٢ آگوست/ ١١ مرداد یک فعال محیط زیست اهل مریوان به نام نوید کونه‌پوشی از سوی اداره اطلاعات ایران دستگیر شده است. نوید کونه‌پوشی پس از احضار به این اداره در مریوان دستگیر شده است.

همچنین آرام افضلی فعال محیط زیست در شهر سنه از یک هفته پیش توسط اطلاعات سپاه در این شهر دستگیر شده است.

از محل نگهداری و سرنوشت این دو فعال محیط زیست اطلاعی در دست نیست.