دو گریلا که در بمباران شهید شده بودند در لیجه به‌خاک سپرده شدند

گریلای یژا استار، هولیا دمیرر و گریلای ه‌پ‌گ، چتین تمل که در منطقه لیجه‌ی آمد در پی بمباران شدید به‌شهادت رسیده بودند، در شهرهای خود به‌خاک سپرده شدند.

پیکر گریلای نیروهای مدافع خلق- ه‌پ‌گ، چتین تمل (دمهات) که در بمباران چند ساعته در منطقه داراقول لیجه شهید شده بود در وان به‌خاک سپرده شد.

پیکر این گریلا روز چهارشنبه از آمد تحویل گرفته شد و به الیح آورده شد.

پیکر تمل در گورستان کاشیاکای تحت محاصره پلیس به‌خاک سپرده شد. نیروهای دولت ترکیه دستور دادند که باید تنها خانواده‌ی این گریلا در خاکسپاری حضور داشته باشند.

همچنین پیکر گریلای یژا استار، هولیا دمیرر (آخین موش) که در همان درگیری به‌شهادت رسیده بود به موش منتقل گردید.

پیکر دمیرر نیز در روستای هوشگلدی از توابع منطقه کوپای موش تحت محاصره نظامی پلیس به‌خاک سپرده شد.