فراخوانی از خلفتی: مبارزه علیه حصر و ایزولاسیون را گسترش می‌دهیم

صالحه آیدنیز ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک با بیان اینکه، "بی‌حقوقی در امرالی ریشه بحران‌های موجود در خاورمیانه است" خواستار گسترش برخودان برای پایان دادن به حصر شد

برای جلب توجه به ٢٣ سال حصر و ایزولاسیون رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان از سوی رژیم فاشیست ترکیه نمایندگانی از کنگره جامعه دمکراتیک، جنبش زنان آزاد، حزب مناطق دمکراتیک و حزب دمکراتیک خلق‌ها خواستار دیدار از روستای آمارا زادگاه رهبر آپو بودند.

ژاندارمری ترک با بهانه 'دستور ممنوعیت صادر شده از سوی استانداری' مانع سفر این هیئت به آمارا شدند. هیئت پس از ساعت‌ها انتظار در مقابل روستای آمارا به شهر خلفتی بازگشته و در مقابل دفتر نمایندگی ه.د.پ نشستی مطبوعاتی را برگزار کردند. مظلوم دینچ وصی عبدالله اوجالان، بردان اوزترک ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک، صالحه آیدنیز ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک، ابرو گونای سخنگوی حزب دمکراتیک خلق‌ها، طیب تمل معاون روئسای مشترک ه.د.پ و نمایندگان این حزب در مجلس ترکیه عمر اوجالان، عایشه سوروجو، پرو دوندار، درسیم داغ، رمزیه توسون و محمود طغرل، بنیامین شکر دبیرکل جمعیت حقوقدانان برای آزادی و اعضای ابتکار عمل مادران آشتی رحا در این نشست مطبوعاتی حضور داشتند.

'درماندگی دولت ترک'

عمر اوجالان برادرزاده عبدالله اوجالان و نماینده مجلس ه.د.پ در سخنانی اظهار کرد:"اجازه ندادند مهمانان ما به روستا بیایند. قانون ویژه‌ای را به اجرا گذاشته‌اند، کسی نمی‌تواند به روستای آقای اوجالان برود. این نشانه درماندگی دولت است. بهتر است دست از این اقدامات بردارند. همیشه مهمانان آقای اوجالان از روستای وی دیدار می‌کنند. آقای اوجالان فکر و روح خلق کورد است. درب خانه ما برای هر کسی گشوده است، هر فردی می‌تواند به دیدار ما بیاید. با ظلم و بی‌حقوقی نمی‌توانند مانع کسی شوند. ما از پارادایم خود دفاع می‌کنیم. در منزل آقای اوجالان هر روز برای دوستدارانش باز است. ما این محدودیت‌ها را نمی‌پذیریم. آنها می‌ترسند. آمارا همیشه به وظایف و نقش خود عمل خواهد کرد. ما به تمامی کسانی که در این نشست حضور دارند اعلام می‌کنیم که شما خوش آمدید به منطقه آقای اوجالان."

'بدون آزادی عبدالله اوجالان دمکراسی محال است'

صالحه آیدنیز ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک سپس در سخنانی با اشاره به محدودیت‌های رژیم علیه روستای آمارا گفت:"این اقدامات نشانه درماندگی حاکمیت است. ما می‌خواستیم نشان دهیم که حضور آقای اوجالان برای روند دمکراسی در ترکیه غیرقابل انکار است. تمامی جهان می‌داند که آقای اوجالان چه پیشنهاداتی را برای حل مسائل ارائه کرده است. نه تنها کورد، بلکه امروز خلق‌های سراسر جهان برای آزادی آقای اوجالان و تحقق دمکراسی مبارزه می‌کنند."

آیدنیز به گسترش کمپین‌های بین‌المللی برای آزادی اوجالان هم اشاره کرده و افزود:"هر کس نیک می‌داند که فلسفه آقای اوجالان جایگزینی مناسب برای این سیستم است. حاکمیت فاشیست آ.ک.پ-م.ه.پ می‌خواهد با تشدید حصر بر کائوس ترکیه بیافزاید و تمامی خاورمیانه را در بحران فرو برد. تلاش می‌کنند تا جنگ‌افروزی و تاراج بر اریکه قدرت باقی بمانند و بر شکست‌های خود سرپوش بگذارند. دچار شدن ترکیه به بحران‌های گوناگون ریشه در سیاست‌های این رژیم دارد. تنها دلیل این بحران‌ها هم حصر امرالی و دشمنی رژیم با خلق کورد است. با این اقدامات آینده خلق‌های ترکیه را به بن‌بست می‌رسانند."

'وجود بحران‌ها ریشه در حصر و ایزولاسیون امرالی دارد'

آیدنیز برای پایان دادن به حصر و ایزولاسیون ٢٣ ساله در امرالی افزود:"باید این حصر فورا پایان یابد. تمامی شیوه‌های ضددمکراتیک را در امرالی اعمال کردند و سپس به دیگر زندان‌ها و میان خلق‌ها تعمیم دادند. ریشه تمامی بی‌حقوقی‌ها در بی‌حقوقی امرالیست. دلیل بحران‌های موجود در خاورمیانه نیز بی‌حقوقی امرالیست. خلق باید به شیوه جمعی بپاخیزند. اگر این حصر ادامه یابد تمامی جامعه را به زندان‌های رو باز تبدیل می‌کنند. ما تا پایان دادن به حصر مبارزه را پی می‌گیریم. هر روز، هر ساعت ما تکرار می‌کنیم که بزرگترین مانع در مقابل خلق‌ها حصر و انزوای امرالیست. ما در هر نقطه‌ای که باشیم بسوی آمارا به راه می‌افتیم. تا سیاست‌ حصر، تاراج، جنگ‌افروزی به پایان برسد ما به مبارزات دمکراتیک و اجتماعی خود ادامه می‌دهیم. رژیم باید فورا از سیاست حصر دست بردارد."