فرمانده ی.ر.ک شیار شفگر: برای آزادی رهبر آپو باید مبارزه را گسترش داد

شیار شفگر، فرمانده ی.ر.ی گفت:"برای آزادی کوردستان و رهبر آپو باید مبارزه را روزانه گسترش دهیم. ما اگر مبارزه را گسترش دهیم دشمن با هزیمت روبرو شده و پیروزی را بدست می‌آوریم.

شیار شفگر، فرمانده یگان‌های مدافع روژهلات کوردستان (YRK) در گفتگو با خبرگزاری فرات به ارزیابی حملات اشغالگرانه به کوردستان و مناطق گریلا پرداخت.

روند نابودی کورد را در باکور، باشور، روژاوا و روژهلات در پیش گرفته‌اند

شیار شفگر در آغاز سخنان خود با یاداوری تداوم جنگ در خاورمیانه و کوردستان، هدف نیروهای بین‌المللی و اشغالگران را نابودی جنبش آزادیخواهی کوردستان عنوان کرد و افزود:"هم در چهاربخش کوردستان و هم خلق‌های همسایه مێ‌خواهند با فکر و فلسفه رهبر آپو مدیریت امور خود را در دست داشته باشند، نیروهای اشغالگر و هژمونگرای بین‌المللی نیز با حمله به جنبش آزادیخواهی درصدد تضعیف و در نهایت نابودی آن سهتند. به همین دلیل سیاست‌های خصمانه‌ای را در باکور، باشور، روژوا و روژاوا در پیش گرفته‌اند. اگر به تاریخ کوردستان نگاه کنیم بوضوح می‌بینیم که برای به کنترل درآوردن کورد، برای به بردگی کشیدن ملت کورد برخی از کوردها پذیرفته‌اند. اگر کورد دست از آرمان‌های شریف خود بردارد این نیروها او را می‌پذیرند. اما اگر بر هویت خود، بر آزادی و تاریخ خود پافشاری کند موجودیت او را نمی‌پذیرند و با نابودی تهدید می‌شود، مورد انکار واقع می‌گردد. به همین دلیل خلق کورد امروز در مقابل اشغالگری، آسیمیلاسیون و نابودی به مقاومت ادامه داده و تحت سلطه نیروهای بیگانه و عوامل داخلی آنان قرار نمی‌گیرد."

شفگر به گسترش سازماندهی در میان خلق کورد اشاره کرده و افزود:"امروز همه کم تا بیش با فکر رهبر آپو آشنا هستند، می‌خواهند با این فلسفه زندگی کنند. خلق کورد و خلق‌های دیگر خاورمیانه خواستار زندگی مسالمت‌آمیز در سایه فکر و فلسفه رهبر آپو هستند. این خواسته خلق کورد و خلق‌های منطقه مانع بزرگی در راه نیروهای مرتجع، محافظه‌کار و حاکمان منطقه است. این گروه‌ها مبارزه آزادیخواهی را بزرگترین مانع می‌دانند. به همین دلیل وقتی موضوع جنبش ازادیخواهی کوردستان و مبارزه جنبش آزادیخواهی به میان می‌آید به هیچ قانون، معیار و مبنایی پایبند نیستند. برای نابودی جنبش آزادیخواهی کوردستان به شیوه‌ای هماهنگ به هر جنایتی دست می‌زنند."

نخواهند توانست کورد آزاد را از میدان خارج کنند

شفگر اظهار کرد:"ما اعلام می‌کنیم که اشغالگران بدانند، اشغالگرانه منطقه، اشغالگران حاکم بر کوردستان خوب بدانند که ملت کورد به درازای تاریخ با این فوت وفن‌ها از میدان خارج نشده و به موجودیت خود ادامه خواهد داد. کورد همیشه در مقابل اشغالگری بپا خواسته و جنگ آن کاملا مشروع است. کورد هیچگاه به دیگران ظلم نکرده است، به هیچ زبان و فرهنگی چشم ندوخته است، خاک هیچ کسی را هم مورد تعرض قرار نداده است. هزاران سال است که در این سرزمین با فکر، زبان، فرهنگ خود زیسته است. به زندگی طبیعی خود ادامه داده و در طبیعت کشورش زیسته است. به همین دلیل اشغالگران نخواهند توانست این خلق را از میان بردارند. تاکنون نتوانسته‌اند و در آینده هم نمی‌توانند. تمام توان خود را بکار گرفتند تا کوردها را از حافظه جمعی تاریخی بزدایند، کوردها تا ظهور جنبش آپویی به شیوه‌های گوناگون با ذهنیت تاریخی و آگاهی مقاومت کردند، اما با ظهور جنبش آزادیخواهی به فرهنگ، زبان و موجودیت خود بیشتر پی برده‌اند و به سازماندهی خود پرداخته‌اند، آگاهی ملی کوردها ارتقا یافته است. امروز از تاریخ، هویت و فرهنگ خود بیش از هر برهه‌ای دیگر محافظت می‌کنند. شیوه زندگی تحمیلی دیگران را نمی‌پذیرد. کورد در هر چهاربخش کوردستان نسبت به حملات نابودگرانه و آسیمیلاسیون آگاه است. می‌دانند چگونه خود را سازماندهی کنند وچگونه مبارزه را به پیش برند. می‌دانند چگونه برای خود بجنگند و چگونه زندگی کنند. یاد گرفته‌اند و به دیگران یاد می‌دهند. جنبش آپویی به وضوح این حقیقت را نشان داده است که یک خلق تنها و تنها در سایه موضع خود برای زندگی آزاد و با تاریخ خویش می‌تواند به حیات ادامه دهد. هر انسانی تنها با توجه به میهن، فرهنگ، زبان و تاریخ خود می‌تواند از موجودیت خود سخن بگوید، در غیر اینصورت چیزی به نام زندگی وجود ندارد.

اگر جنبش آزادی، فلسفه و اندیشه رهبر آپو باقی نماند پ.د.ک در یک روز نیست و نابود می‌شود

جنبش آپویی ۴٠-۵٠ سال است که در مقابل اشغالگران کوردستان می‌جنگند و اشغالگران به دلیل جنگ نامشروع نتوانسته‌اند به یک پیروزی هم دست یابند. جنگی که جنبش آپویی آنرا به پیش برده است در تاریخ بی‌مانند است. بزرگترین جنگ‌های کورد علیه اشغالگران از سوی جنبش آپویی صورت گرفته است. پیشرفته‌ترین تکنولوژی را علیه جنبش آزادیخواهی بکار گرفتند، جنگ روانی را به اوج رساندند. هزاران نفر دستگیر شده و به قتل رسیدند. اما نتوانستند جنبش آپویی را تضعیف کنند. فلذا دشمنان نیک بدانند که فکر و فلسفه رهبر آپو از کوهستان‌های کوردستان به تمامی این جغرافیا رسیده است، در جهان گسترش یافته است، پروژه سیستم جایگزین را طرح کرده است. زندگی جایگزینی را به مرحله عمل گذاشته است. پس دشمنان باید قبول کنند که با این حملات جنبش آپویی به هیچ عنوانی تضعیف یا نابود نخواهد شد، برعكس هر روز با نیروی بیشتر، با تأثیر بیشتر در چهاربخش کوردستان و در سراسر جهان گسترش یافته دستاوردهای تازه‌ای را رقم می‌زند. با کشتار و قتل‌عام نمی‌توانند به موجودیت کورد پایان دهند. سخن ما این است که اشغالگران و نوکران آنان هر اندازه به ما حمله‌ور شوند ما با نیروی بیشتری راه مبارزه را پی‌ می‌گیریم. تاریخ اثباتگر این واقعیت است. جنبش آپویی نباشد چیزی به نام کورد، انسانیت و حیات این خلق باقی نمی‌ماند. همدستان اشغالگران، نوکرها بویژه پ.د.ک خوب بدانند اگر امروز می‌توانند به حیات خود ادامه دهند در سایه مبارزه پ.ک.ک است، در سایه فکر و فلسفه رهبر آپوست. این را تاریخ به ما نشان می‌دهد. اگر مثلا در کوردستان جنبش آزادی و فکر و فلسفه رهبر آپو نباشد، پ.د.ک در یک روز نیست و نابود می‌شود.

پ.د.ک چه کرده است؛ خیانت به جمهوری کوردستان در مهاباد، بیش از رژیم ایران پیشمرگه‌های حزب دمکرات را به شهادت رسانده‌اند

خلقمان بهتر است به تاریخ نگاه کنند. پ.د.ک تا امروز هیچ خدمتی به خلق کورد نکرده است؛ همیشه مانع پیشرفت ملت کورد بوده است. سد راه انقلاب خلق کورد بوده و این موضع را همچنان ادامه می‌دهد. پ.د.ک همیشه در کنار دشمنان ملت کورد بوده است. در روژهلات هم همین‌گونه عمل کرده است. وقتی جمهوری کوردستان در مهاباد از سوی نیروهای اشغالگر از میان برداشته شد پ.د.ک نقش بزرگی را در این خصوص برعهده گرفت. حزب دمکرات بهتر است این واقعیت‌ها را بدانند. خلقمان در مکرایان باید بدانند، خلقمان در بانه، در سقز، در اورمیه و در مهاباد نیک بدانند. زیرا بیش از هر جای دیگر جوانان کورد از سوی پ.د.ک در مکریان به شهادت رسیدند. نیرویی که به جمهوری کوردستان در مهاباد خیانت کرد و نیرویی که پیشمرگه‌های حزب دمکرات را به شهادت رساند همین پ.د.ک بود. به همین دلیل فراخوان ما برای خلقمان در روژهلات کوردستان این است که نقش پ.د.ک را بیاد داشته باشید. در مورد تاریخ این حزب تحقیق کنید، نقش منفی این حزب را مد نظر قرار دهید. وظیفه اساسی این حزب را فراموش نکنید. خلق کورد در سده ٢١ به اتحاد ملی دست می‌یابند، هر مانعی را هم از پیش راه برمی‌دارد. هر حزبی، جنبشی، جریانی باید کاستی‌های خود را بپذیرد و با موضع خودانتقادی عمل کند، از ملت کورد پوزش بخواهد. اگر چنین عمل کنیم مبارز راستین خلق کورد هستیم. اتحاد ملی کورد چنین میسر می‌شود و بر این اساس شکل می‌گیرد. ما اکنون شاهدیم که کدام جریان مانع اتحاد ملی کورد است و از اتحاد ملی کورد هراس دارد. امروز پ.د.ک بزرگترین مانع اتحاد ملت کورد است، خلقمان در روژهلات کوردستان باید به وضوح این واقعیت را ببینند.

در حمله به آسوس و پنجوین دیدیم که مسئله نه پ.ک.ک بلکه ملت کورد است

در همین رابطه ما امروز شاهد مبارزه مقدس و شرافتمندانه خلقمان در باشور کوردستان هستیم. رژیم فاشیست ترک و پ.د.ک همپیمان شده‌اند و به جنبش ازادیخواهی کورد حمله‌ور شده‌اند. دستاوردهای ملت کورد را آماج حمله قرار داده‌اند و می‌خواهند تمام کوردستان را اشغال کنند. خلقمان بهتر است بدانند که مبارزه خود را بیش از هر زمان دیگری شعله‌ورتر کند و موضع خود را نشان دهد. مثلا حمله رژیم فاشیست ترک به آسوس، به پنجوین به چه معناست، همه دیدیم که هدف پ.ک.ک نیست بلکه هدف آحاد ملت کورد است. همچنین این حملات با دستور چه کسی صورت می‌گیرند. با اجازه چه کسی. اگر همدست نشده باشند چنین حملات محال است.

مگر پیش از ظهور پ.ک.ک کوردها را قتل‌عام نکردند، خلق کورد باید در پاسخ به خیانت‌های پ.د.ک عكس‌العمل رادیکال نشان دهند

ما دوباره می‌گوییم که هر گامی منوط به موضع خلقمان است، گردانندگان پ.د.ک امروز هر طوری که دلشان می‌خواهند بگذار رفتار کنند، اما وقتی خلق کورد این اعمال را نپذیرد و علیه آن واکنش نشان دهد. خیانتی که پ.د.ک در حال انجام آن است را نپذیرد ممکن نیست که خائنان بتوانند به نتیجه برسند. به تاریخ خلق کوردستان نگاه کنیم. دشمن همیشه با توپ و تانک حمله‌ور شده است. طبیعت کوردستان را نابود کرده است و خلقمان را با قتل‌عام روبرو کرده است. آنچنان که امروز پ.د.ک و همدستان آن می‌گویند این حملات به دلیل حضور پ.ک.ک است. این ادعا بجز حیله و مکر چیز دیگری نیست. مگر پیش از ظهور پ.ک.ک هزاران قتل‌عام در کوردستان روی نداد؟ به همین دلیل خلقمان نباید فریب دروغ‌ها را بخورند، لازم است در برابر موضع خائنانه پ.د.ک عکس‌العملی رادیکال را نشان دهند و از گریلاهای کوردستان صیانت کنند. روز روزِ پیروزی ملت کورد و آزادی رهبر آپوست.

ایران تحت تحریم و محاصره است، از مداخله می‌ترسد

در مورد سیاستی که امروز در منطقه در مورد ایران و روژهلات کوردستان جریان دارد می‌توان گفت که مستقیما با تحولات جاری در ایران پیوند دارد. رژیم ایران بر تداوم سرکوب در داخل پافشاری می‌کند. خلق‌ها در ایران در نهایت فقر زندگی می‌کنند. در این مرحله سیاست گسترده‌ای در ایران پیروی می‌شود. ایران تحت تحریم‌ قرار دارد. ایران با بحران عمیقی روبرو شده است. هر اندازه هم خود را ضدسرمایه‌داری و ضد لیبرال نشان دهد، امروز رژیم ایران بیش از همه سیستم لیبرالیسم و سرمایه‌داری را الگو قرار داده است. سیستم دولت-ملت حاکم بر ایران، علی‌رغم ادعاها و شعارهای ضدکاپیتالیستی گردانندگان آن به سیاست‌های خود ادامه می‌دهد. حاکمیت ایران بشدت دچار ترس شده است. جنگ با ارمنستان برای چه بود؟ این جنگ به محاصره کامل ایران انجامیده است. اکنون در جایی که جنگ در ان روی داده بود ترکیه مستقر شده است. جنگ افغانستان چه بود؟ مرزهای ایران با افغانستان را به طالبان واگذار کردند. با خروج ناتو آمریکا مرحله‌ی تازه‌ای را آغاز کرد. از سوی دیگر طالبان هر چقدر که در حوزه ایدئولوژی و مبارزه ما آنان را مورد انتقاد قرار دهیم اما واقعیت این است که موفق شدند پیروزی‌هایی را کسب کنند. اما آمریکا برای اعمال کنترل بیشتر به شیوه‌ای عمل کرد که این خط مرزی باز بماند. در واقع به توافق رسیدند. برای محاصره کامل ایران افغانستان را به طالبان دادند. اما ایران چرا آنرا پذیرفت، به دلیل ترس و هراسی که گردانندگان رژیم ایران دارند. زیرا با طالبان مرز مشترک دارند. ایران از این می‌ترسد که آمریکا از طالبان علیه او استفاده کند. به همین دلیل ایران بود که ایران از طالبان رسما دعوت کرد به تهران بروند. با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، یک رژیم میلیتاریستی خودنمایی می‌کند. زیرا خود رئیسی یکی از پیشاهنگان نظامیگری در رژیم جمهوری اسلامیست و می‌خواهند به شیوه‌ نظامی کشور را مدیریت کنند.

حملات اخیر در نتیجه مذاکرات سه جانبه بودند

شیار شفگر افزود:"خلق را مورد فشار قرار داده‌اند. چرا خلق احواز بپاخاست؟ خواسته‌های خلق عربمان چه بود؟ خلق عرب ما، خلق بلوچ ما باید اظهارات خامنه‌ای را فراموش نکنند. گفت که 'من ٣٠ سال پیش از دولت انتقاد کردم تا مسئله آب شهروندان عرب را حل کند'. اما مسئله امسال خود را نشان داده است. دولت خود تو هستی، تو الان هم می‌توانی آنرا حل کنی، اکنون با یک دستور می‌توانی به این وضعیت پایان دهی. اما واقعیت این است که خلق ما را اینگونه فریب می‌دهند. سیاست پلیس خوب و پلیس بد را به پیش می‌برند. خلق عربمان در احواز، باید نسبت به این بازی‌ها هشیار باشد. ما می‌دانیم سلسله گفتگوهایی در جریان است. ملاقات‌های سه جانبه برقرار است. گفتگوهایی میان عراق، ایران و ترکیه در جریان است. حملات اخیر نتیجه این مذاکرات بودند. هدف دیگر این مذاکرات نابودی جنبش آپوییست. اما این سه خوب بدانند که جنبش آپویی به هیچ عنوانی نابود نخواهد شد. اگر می‌خواهند به شیوه‌ای صحیح رفتار کرده و مسائل را حل کنند، در آنصورت باید به مسائل خلق‌های منطقه، به مسائل خلق کورد توجه کنند. با حیله و خودفریبی هیچ مسئله‌ای حل نخواهد شد. مگر مسئله‌ خلق‌ها از جمله فارس، بلوچ، کورد، مسائل زنان چگونه سر براورده است؟ باید در این مورد به بحث بنشینند و راه حلی برای آن‌ها پیدا کنند. اما آنچه اکنون انجام می‌شود هیچ ربطی به حل مسائل ندارد.

ما دارای سیستم و پروژه خود هستیم، به همین دلیل آماج حمله قرار گرفته‌ایم

مبنای عمل آنان محافظت از منافع خویش است، مبنای عمل آنان این است که چگونه مطالبات آزادیخواهانه و مشروع مردم را سرکوب کنند. همیشه به این شیوه عمل کرده‌اند. همچنانکه رهبر آپو در دفاعیات خود می‌گوید؛ 'اگر باب میل آنان رفتار کنی، موجودیت تو را می‌پذیرند، اما اگر طبق خواسته‌های آنان نباشی حق حیات را از تو سلب می‌کنند.' پاسخ ما هم این است؛ دشمنان هر اندازه که دلشان می‌خواهد علیه ما مذاکره کنند، چقدر خواستند می‌توانند نقشه و برنامه علیه جنبش آزادیخواهی تهیه کنند، اما مطمین باشند که آزادی و پیروزی متعلق به ملت کورد است. متعلق به جنبش آزادیخواهیست. فکر و فلسفه رهبر آپو به پیروزی می‌رسد. ما می‌خواهیم که از راه مذاکره و گفتگو مسائل خلق‌ها حل شوند، اما اگر با مذاکره نشد راه دفاع و مبارزه برای خلقمان را پی می‌گیریم. آماده‌ایم. ما همچو نیروهای نظامی روژهلات کوردستان در سایه حقیقت فکر و فلسفه رهبر آپو می‌خواهیم این ایده را با تمامی خلق‌های ساکن در ایران و روژهلات کوردستان در میان بگذاریم. ما شاهد تحولات بزرگی هستیم، تحول و تغییر یک ضرورت است و امروز بیش از هر زمان دیگری شاهد تحول هستیم. چرا رژیم ایران تا این حد ما را هدف حمله قرار داده است؟ زیرا خوب می‌داند که ما دارای سیستم، سیستیم و پروژه و جایگزین مختص به خویش هستیم. به همین دلیل ما را خطر بزرگ می‌بیند."

جوانان باید به نقش تاریخی خود عمل کرده و به سازماندهی خود بپردازند

شیار شفگر عضو فرماندهی ی.ر.ک در خاتمه سخنان خویش گفت:"در پایان لازم است که کسی به دلیل اقدامات دشمن، به سبب حملات خود را فریب ندهد که ما تضعیف می‌شویم و از میان می‌رویم. برعكس، آنچه باید همه بدانند این است که ما با فکر و فلسفه رهبر آپو خود را آموزش داده‌ایم و امروز از هر زمان دیگری نیرومندتر هستیم. کسی فکر نکند که در مقابل حملات ساکت خواهیم بود و این وضعیت ادامه خواهد داشت. در این مرحله ما منافع خلقمان را مبنای مبارزات قرار داده‌ایم و بر اساس منافع ملی کورد عمل مێ‌کنیم. ما دارای اراده خود، فکر و برنامه و پروژه خود هستیم. دشمنان نیک بدانند که نیروی ما، اراده ما شکست‌ناپذیر است. ما به هر حمله‌ای پاسخ می‌دهیم. دشمن درصدد فریب خلقمان است، خلق کورد نباید به هیچ عنوانی تحت تأثیر جنگ روانی دشمن قرار گیرند. خلق‌های ما چه عرب، بلوچ، فارس یا آذری نباید به ادعاهای رژیم گوش کنند. دولت چیزی برای آن‌ها ندارد، فقط از آنان دریافت می‌کند، مصرف می‌کند. ما چگونه باید در مقابل چنین دولتی ایستادگی کنیم، ما چگونه باید به نیروی جوهری خویش تکیه کنیم؟ بدون شک با خودسازماندهی. ما لازم است در مقابل اقدامات دشمن به خودسازماندهی پرداخته و مبارزه را گسترش دهیم.

جامعه ما در روژهلات کوردستان، بویژه جوانان به عنوان پیشاهنگان جامعه آزاد لازم است به هر شیوه‌ای خود را سازماندهی کنند و به شیوه‌ای سازمانی عمل کنند. وظیفه‌ای تاریخی را بر عهده داریم، مبارزه‌ای نیرومند لازم است. از ایلام، کرماشان، سنه، مریوان، مُکریان، سنه ما لازم است خود را سازماندهی کنیم. ما کوردیم، از میهنمان دفاع می‌کنیم. ما جوانان این ملت هستیم، دشمن درصدد نابودی خلقمان است، ملت ما را مورد حملات همه‌ جانبه قرار داده است. پس ما نیز از خود و ملتمان دفاع می‌کنیم. مبارزه را به پیش می‌بریم. نه تنها بواسطه فعالیت نیروهای گریلا، بلکه باید در تمامی زمینه‌ها خود را سازماندهی کنیم. برای آزادی کوردستان، برای آزادی رهبر آپو باید مبارزه کنیم. شکست دشمن و پیروزی ما منوط به گسترش این مبارزه است. دشمن امروز درصدد است با بازداشت، اعدام و ... خلقمان را بترساند. اما نباید ما هراسی به دل راه دهیم، باید به آنان نشان دهیم که این مبارزه با نیروی بیشتری به پیش می‌رود، در آنصورت است که دشمن شکست می‌خورد. اگر در جایی بی‌اخلاقی را ترویج می‌دهد، جوانان باید به آن پاسخ دهند. اینچنین می‌توان سیاست‌های دشمن را خنثی کرد. ترویج اعتیاد و مواد مخدر حاکی از تداوم فعالیت مخرب دشمن علیه خلقمان است. جوانان باید با سازماندهی به دشمن پاسخ داده و سیاست‌های دشمن را نقش بر آب کنند. تنها در این صورت می‌توانیم به اهداف و آرزوهای خلقمان دست یابیم."