حکم ۷ سال و ۶ ماه زندان برای یکی از مادران صلح

در پرونده‌ای که در دادگاه برای یکی از مادران ۷۲ ساله عضو در گروه مادران صلح باز شده است، مقبوله ازبک به اتهام عضویت در سازمان به ۷ سال و ۶ ماه زندان محکوم شده است.

در چارچوب تحقیقاتی که از سوی دادستانی جمهوری در آمد در خصوص کنگره جامعه دمکراتیک باز شده بود، مقبوله ازبک از مادران آشتی و ۷۲ ساله، که در ۲۹ ژوئن ۲۰۲۰ دستگیر و در ۵ سپتامبر آزاد شده بود. سپس وی به اتهام عضویت در سازمان پرونده دیگری علیه مقبوله ازبک گشوده شد. هشتمین نشست دادگاه مقبوله ازبک در دادگاه جرایم سنگین آمد برگزار شد. ازبک در جلسه دادگاه شرکت نکرد و گلشن ازبک دفاع از وی را در دادگاه برعهده گرفت.

در نشست دادگاهی دادستان به مطالعه پرونده وی پرداخته و به دلیل مشارکت وی در فعالیتها و همچنین در زمان اعتصاب غذای لیلا گووَن دادستانی با اشاره به عضویت وی در سازمان از دادگاه خواست مقبوله ازبک مجازات کرده و حتی هزینه‌های دادگاهی را هم از مقبوله ازبک دریافت کند.

گلشن ازبک وکیل مقبوله ازبک علیه خواست دادستانی واکنش نشان داده و ضمن دفاع از موکل خود، خواهان برائت مقبوله ازبک با در نظر گرفتن سن وی شد.

بعد از دفاعیات وکیل، هیات دادگاه حکم خود را صادر کرده و با اعلام جرم عضویت در سازمان، وی را به مدت ۵ سال به زندان محکوم کرد. اما بعد از اعاده دادرسی از سوی هیات دادگاه، این حکم به ۷ سال و ۶ ماه افزایش پیدا کرد.