خانواده اوجالان: درهای امرالی باید فوری باز شوند

بیش از یکسال و دوماه است که هیچ خبری از سرنوشت عبدالله اوجالان در زندان جزیره امرالی ترکیه به دست نیامده است. رهبر خلق کورد ٢٣ است که در اسارت امرالی مقاومت می‌کند.

امروز جمعی از فعالین سیاسی و مدنی قصد داشتند با حضور در زادگاه اوجالان به منزوی‌سازی در امرالی جلب توجه کنند که با موانع نظامیان ترکیه مواجه شدند.

تعداد معدودی از فعالین سیاسی موفق شدند خود را به روستای آمارا، زادگاه رهبر اوجالان در شمال کوردستان برسانند.

عمر اوجالان، نماینده مردم استان رحا در پارلمان ترکیه طی سخنانی در آمارا گفت: "عبدالله اوجالان مخاطب چارەیابی دموکراتیك مسأله کورد است.  روستای ما آمارا، مانند چهارم آپریل دوباره محاصره شد و مورد ظلم قرار گرفتیم. حکومت به مردم ما توهین می‌کند اما درهای خانه ما همیشه بروی این مردم باز است."

محمد اوجالان، برادر رهبر خلق کورد نیز به منزوی‌سازی مطلق وی در سلول انفرادی امرالی اشاره کرد و گفت هیچ قانونی آنچه که ترکیه در امرالی انجام می‌دهد را تأئید نمی‌کند. 

او همچنین به موانع پلیسی اطراف آمارا اعتراض کرد و گفت هم رهبر اوجالان را در حصر قرار می‌دهید و هم درهای خانه او را بر مردمش می‌بندید.

محمد اوجالان گفت در امرالی سه زندانی سیاسی دیگر نیز وجود دارند که کسی از آنها خبری ندارد. درهای امرالی باید فورا باز شوند وگرنه چارەای برای حل مسئله کورد پیدا نخواهد شد.