پایگاه ارتش ترک در شلادزه هدف حمله واقع شد

پایگاه سیره متعلق به رژیم متجاوز ترک در شهرک شلادزه جنوب کوردستان هدف حمل راکتی قرار گرفت

به نقل از منابع محلی آگاه، ساعت ١٧:٢۵ امروز (شنبه ٢ جولای/١١ تیر) پایگاه سیره ارتش متجاوز ترکیه در شلادزه در بخش آمیدی استان دهوک هدف حمله راکتی قرار گرفت.

تصاویر منتشر شده از این پایگاه آتش‌سوزی گسترده و دود غلیظی را نشان می‌دهد که آسمان منطقه را فراگرفته است.