عشیره فاطمی: پیروزیِ پ.ک.ک، پیروزیِ ماست

شیخ عشیره فاطمی گفت:"هدف رژیم ترک اشغالگریست. ما تا آخرین قطره خون در کنار گریلا جای گرفته‌ایم. پیروزیِ پ.ک.ک پیروزیِ ماست."

نارضایتی علیه حملات رژیم ترک و همکاری پ.د.ک با اشغالگران نارضایتی‌ها را در کوردستان افزایش داده است. عشیره فاطمی در روژاوا همکاری پ.د.ک با رژیم ترک را محکوم کردند.

حاجی عبدالله، شیخ عشیره فاطمی اظهار کرد که ١٢ سال است رژیم ترک به بهانه 'منطقه امن' به آنها حمله می‌کند و گفت:"می‌خواهند امپراتوری عثمانی را زنده کنند. حدود ١٢ سال است ما را مورد حمله قرار می‌دهند. مردم را مجبور به آوارگی می‌کنند. بدون وقفه از منطقه امن صحبت می‌کنند. هدف آنها نه 'منطقه امن'، بلکه اشغالگریست."

'باید متحد شویم علیه اشغالگران بأیستیم'

حاجی عبدالله خاطرنشان کرد که کانسپت اشغالگری و امحا در هر بخش کوردستان ادامه دارد و افزود:"چه روژاوا، باشور، باکور و یا روژهلات، ما همه یکی هستیم. ما هر چهاربخش کوردستان باید متحد شویم و در مقابل اشغالگری بأیستیم. اگر یک قطره خون از هر کدام ما بریزد، ریخته شدن خون کوردهاست. به همین دلیل ما لازم است از هم حمایت کنیم. شنگال نیز هدف حملات است. آنها خواهران و برادران ما هستند. وقتی آنها یکدست در مقابل حملات ایستادگی می‌کنند مایه خوشحالی ماست."

'کورد از نوکران خشمگین است'

عبدالله همکاری پ.د.ک با رژیم غاصب ترک را مایه خشم کوردها دانست و گفت:"وقتی همزمان با حملات اشغالگرانه، خیانت نیز ابراز وجود می‌کند، ما ناراحت و خشمگین می‌شویم. این کاری خوب نیست. وقتی عکس‌های بارزانی با اردوغان و افراد دیگر را دیدیم خشمگین شدیم. لازم بود چنین نمی‌کردند."

عبدالله گفت که هنوز فرصت برای اتحاد ملی کورد وجود دارد و افزود:"برای اینکه کورد متحد شوند هنوز فرصت داریم. لازم است هیچ کسی دست خود را بسوی دشمن ما کوردها دراز نکند. آنها دشمن کوردها هستند و خواستار نابودی ما می‌باشند. نه تنها کورد، تمامی جوامع را هدف قرار می‌دهند. ما کورد، عرب، ترکمن و ارمنی با همدیگر زندگی می‌کنیم."

'خلقمان باید از گریلا حمایت کنند'

عبدالله اظهار کرد که علیه حملات رژیم ترک و همکاران آن ایستادگی می‌کنند و در پایان افزود:"ما هیچ زمانی اشغالگری علیه خود و سرزمین‌مان را نمی‌پذیریم. خلقمان هم باید از گریلا و شروان‌های آزادی که علیه اشغالگران ایستادگی می‌کنند حمایت کند. تا قطره‌ای از خون در بدن داشته باشیم در کنار گریلا خواهیم بود. پیروزیِ پ.ک.ک، پیروزیِ ماست."