ی.ر.ک: یکی از رفقای ما در حمله هوایی در آسوس شهید شد

ی.ر.ک اعلام کرد که یکی از رفقای آنها در حمله ارتش ترکیه در ۴ ژوئن در منطقه آسوس به شهادت رسیده است.

مرکز ارتباطات و مطبوعات یگان‌های مدافع روژهلات کوردستان (ی.ر.ک) در رابطه با حمله هوایی روز ۳ و ۴ ژوئن در منطقه آسوس بیانیه‌ای منتشر کرد.

در این بیانیه اعلام شده است که در تاریخ ۳ تا ۴ ژوئن، گشت پهبادها در منطقه آسوس صورت گرفته است و گفته شده است: روز ۴ ژوئن در حومه روستای گلاله حوالی ساعت ۲۰:۰۰ هنگامی که رفقایشان در حال انجام وظیفه بودند، حمله انجام شد. دولت اشغالگر تركيه با پهباد مسلح حمله كرد.

در ادامه بیانیه‌ی ی.ر.ک در رابطه با نتیجه‌ی این حمله آمده که بر اثر این حمله یکی از رفقایشان به شهادت رسیده است که طی روزهای آینده هویت شهید را با خلق و افکار عمومی به اشتراک خواهند گذاشت.