“اندیشه‌ی رهبر آپو، برای خلق‌های خاورمیانه رهایی‌ست”

در تحصن مقابل سازمان ملل متحد در ژنو، کوردستانی‌ها گفتند: “اندیشه‌ی رهبر آپو، برای خلق‌های خاورمیانه رهایی‌ست”.

کوردستانی‌ها به فعالیتشان برای دستیابی به آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجلان مقابل سازمان ملل متحد در ژنو، ادامه می‌دهند. در این اقدام تلاش ارتش عراق مبنی بر محاصره‌ی اردوگاه پناهندگان شهید رستم جودی (مخمور) محکوم شد، همچنین اشاره شد، اندیشه‌ی رهبر آپو، برای تمامی خلق‌ها رهایی‌ بخش است.

این اقدام با یک دقیقه سکوت برای ادای احترام شهدا آغاز شد، سپس رییس مشترک مرکز جامعه‌ی دمکراتیک کورد در ژنو، طوبی‌ یلماز گفت: “دولت‌هایی که کوردستان را به ۴ بخش تقسیم کردند، باز هم می‌خواهند نقشه‌ی نوین و مرز تازه‌ای ترسیم کنند. آن‌ها هر نوع تلاشی انجام می‌دهند، بالاتر از از همه‌ دولت ترکیه، تا خلق کورد به حقوق خود دست پیدا نکند. از این منظر، دولت ترکیه انزوا را بر رهبر عبدالله اوجلان تشدید می‌کند”.

“اندیشه‌ی رهبر آپو بسیار مهم است”

یلماز تاکید کرد، رهبر خلق کورد عبدالله اوجلان برای تمامی خلق‌های خاورمیانه بسیار مهم است، گفت: “این به وضوح در روژآوا دیده شد. در مقاومت شنگال و کوبانی تمامی خلق منطقه و مبارزه با تبهکاران داعش، این حقیقت نمایان شد. هیچ پیروزی بدون اندیشه‌ی رهبر آپو به دست نخواهد آمد. در روند انتخابات ‌و روز انتخابات موانع بزرگی وجود داشتند، اما حزب چپ سبز به نتیجه‌ی خود دست نیافت. برای رفع تبعیض علیه کورد، انسان باید به رفع انزوا فکر کند. دولت ایران با به قتل رساندن ژینا امینی سعی کرد رهبران مقاومت را بکشد، هرکاری انجام می‌دهند، انجام دهند، مقاومت ادامه دارد”.

یلماز با اشاره به محاصره‌ی اردوگاه مخمور در پایان گفت: “هرکاری انجام می‌دهند، انجام دهند، مبارزه برای آزادی ادامه دارد و بدون شک ما پیروز می‌شویم”.