انجمن اروپا: لازم است یوکسکداغ و دمیرتاش آزاد شوند

کمیته‌ی وزرای انجمن اروپا درخواست کرد زندانیان سیاسی صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ آزاد گردند.

دادگاه اروپایی برای حقوق بشر( DMME) دستور “نقض” در رابطه با دادگاهی کردن رییس‌های مشترک قبلی ه.د.پ، صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ که اکنون‌ در زندان هستند، صادر کرد، با توجه به دستور دادگاه اروپایی برای حقوق بشر، ولی هنوز دادگاه عالی قانون ‌اساسی هیچ تصمیمی در رابطه با صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ نداده است، به همین سبب کمیته‌ی وزرای انجمن اروپا اعلام نارضایتی کرده در رابطه با آزاد نکردن صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ و گفت باید این دو تن آزاد شوند.

وکیل دمیرتاش، مهسونی کارامان در شبکه‌ی اجتماعی تویتر در رابطه با تصمیم این کمیته نظرش را اعلام کرد، به این اشاره کرد که اگر در نشست آتی، صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ آزاد نشوند، آن‌گاه این کمیته گام جدی‌تری برخواهد داشت.