اوزترک: اراده خلق کورد، خواب از چشم رژیم فاشیست ربوده است

نماینده حزب چپ سبز؛ بردان اوزترک اعلام کرد که در کوردستان خلق علیه رژیم اردوغان موضع گرفته است و گفت: خلق کورد اثبات کرد که به اردوغان اجازه نمی‌دهد. اراده‌ای درمیان است که خواب از چشم رژیم فاشیست ربوده است.

رئیس‌مشترک کنگره جامعه دموکراتیک (ک.ج.د) ونماینده حزب چپ سبز؛ بردان اوزترک با آژانس خبری فرات (ANF) گفتگو کرد و نتایج انتخابات را ارزیابی نمود.

اوزترک به فرهنگ مبارزه که سالهاست در کوردستان ادامه دارد؛ اشاره کرد و گفت که انتخابات بخشی از این فرهنگ مبارزاتی است. اوزترک درباره کاهش آرای ه.د.پ گفت: این نشان می‌دهد که در انتخابات که یکی از ستون‌های مبارزاتی ماست؛ به هدف نرسیده‌ایم. مبارزه آزادی و دموکراسی چندین سال است با جدیت ادامه دارد. خواست خلقمان در این مسیر بر مجلس تاثیر نهاد. در زمان کاندیداهای مستقل، در زمان پیروزی در انتخابات ۲۰۱۵ و درحال حاضر آنچه اساس است فرهنگ مبارزه است. انتخابات نیز بخش مهمی از این فرهنگ است. لذا کاهش آراء به ما نشان می‌دهد که در انتخابات به اهدافمان نرسیده‌ایم.

امیدمان را بزرگتر می‌کنیم

اوزترک خاطرنشان کرد که نتوانسته‌اند به‌شیوه‌ای گسترده حزب چپ سبز را به خلق بشناسانند، لذا شمار زیادی ازرای‌ها باطل شدند. همچنین در زمینه ائتلاف، طرف دیگر طبق روحیه اتحاد کار نکردند. اوزترک گفت: درمقابل تهدید حاکمیت آ.ک.پ-م.ه.پ برای تعطیل کردن ه.د.پ ما با حزب چپ سبز وارد انتخابات شدیم. نقص و کوتاهی داشتیم که در زمان محدود نتوانستیم حزب جدیدمان را به خلق بشناسانیم و این سبب شد که آرای زیادی از دست بدهیم. در مناطق زیادی آرای ما دزدیده شد و تقلب صورت گرفت. در مناطق زیادی آرای ما را برای م.ه.پ و هوداپار حساب کردند. همچنین اظهارات برخی از اعضای ائتلاف که با جوهر ائتلاف همخوانی نداشت، بر کاهش آرای ما نقش داشت. علیرغم سیاستهای فشار و خشونت که چندین سال است بی وقفه ادامه دارد، چنان ارادەای در کار است که علناً دیده شد که بر پیگیری مبارزه تاکید دارد. بویژه در انتخابات ریاست جمهوری خلق کورد بەشیوەی برجسته و علنی نشان داد که در کوردستان به اردوغان و ذهنیت او اجازەی نمایندگی نمیدهد. این خواست خواب از چشمان دشمن فاشیست ربوده است. زود یا دیر بە پیروزی می انجامد.
اوزترک گفت که روحیه قوی و نقش تعیین کنندەی خلق کورد، هم اپوزیسیون و هم حاکمیت را ترسانده است، بەهمین دلیل امورات انتخابات را بر اساس دشمنی با خلق کورد پیش برد و افزود: یکی از دلایل یورش به سیاستمداران، روزنامەنگاران، حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر، این نگرانی آنها بود. لذا کمپین تبلیغاتی خود را کاملا بر اساس دشمنی با خلق کورد برگزار کردند. از راه تهدید به تعطیلی ه.د.پ خواستند روحیه خلقمان را بشکنند. درمقابل آن راەچاره اتخاذ کردیم، خلقمان را بدون بدیل نگذاشتیم و از راه حزب چپ سبز در انتخابات شرکت کردیم.
این شرایط برای ما تازه نبود، در این زمینه تجربه داریم، ولی نقص هم داشتیم که در مدت کوتاهی نتوانستیم حزب جدیدمان را به خلق بشناسانیم. نتیجەاش را هم دیدیم! بعلاوه حکومت آ.ک.پ- م.ه.پ همه امکانات دولتی را بەنفع خودش بەکار گرفت. بدین شیوه انتخابات را برگزار کردند و وزارت دادگستری را برای ممانعت از اعتراضاتمان بەکار گرفتند. در هنگام بازگشایی دفاترمان محاصره می شدیم و هوادارانمان نیز با دقت خیلی زیاد مورد تفتیش قرار میگرفتند. اوضاعی بود که انگار انتخابات تنها مابین ما و حکومت است. نتیجەای که ما در آن شرایط نابرابر انتخاباتی بەدست آوردیم، هرچند دور از اهداف و انتظارمان باشد، امید میلیونها انسان را برای یک زندگی آزاد و برابر زنده نگەمیدارد. این بزرگترین منبع انرژی و الهام است. این امید را توسعه می دهیم.
اوزترک اعلام کرد که رژیم تک نفره تلاش کرد از راه دشمنی با خلق کورد، فاشیسم را همیشگی کند و افزود: ساختار مجلس نشان میدهد که ذهنیت انکار و حذف صدساله، توسط ائتلاف آ.ک.پ-م.ه.پ نمایندگی می شود و مبارزه علیه این نیز ادامه خواهد یافت.