هدف از انزوا جلوگیری از اجرای ایده‌های عبدالله اوجالان است

گل‌جان کاچماز سای‌ییگیت، معاون حزب چپ سبز استان وان اظهار داشت که ۲۵ سال است که علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان انزوای مطلق وجود دارد و می‌خواهند با تحمیل انزوا از اجرای ایده‌های عبدالله اوجالان جلوگیری کنند.

سای‌ییگیت با بیان اینکه ۲۵ سال است انزوای مطلق علیه عبدالله اوجالان تشدید شده است، تاکید کرد که هم نمایندگان حزب چپ سبز و هم فعالان جنبش زنان آزاد (ت‌ژا) کمپینی را برای پایان دادن به انزوای علیه عبدالله اوجالان و تحقق آزادی فیزیکی وی آغاز کرده‌اند.

سای‌ییگیت با بیان اینکه این کمپین ۶ ماهه خواهد بود و تا ۸ مارس ادامه خواهد داشت، گفت: مهمترین پایه این کمپین، سیاست انزوایی است که بر عبدالله اوجالان تحمیل می‌شود که اساساً سعی دارند به کل جامعه سرایت دهند. می‌خواهند با منزوی کردن عبدالله اوجالان از عملی شدن ایده‌های وی جلوگیری کنند. برای این منظور، انزوای مطلق تشدید شده در حال اجرا است. تحقق ملاقات‌ها به معنای پایان دادن به این جنگ و ایجاد صلح برای ترکیه و مردم خاورمیانه با ایده‌های عبدالله اوجالان است. به این ترتیب، ما، به ویژه زنان، برای پایان دادن به این وضعیت عدم ارتباط مطلق و تضمین آزادی فیزیکی عبدالله اوجالان، کار جدی انجام خواهیم داد. این یکی از اهداف اصلی ماست.

"حتی ذهن ما نیز در انزوا قرار دارد"

سای‌ییگیت با گفتن اینکه؛ «وقتی می‌گوییم انزوا، اولین چیزی که به ذهن می‌رسد عبدالله اوجالان است، اما یک سیاست انزوا وجود دارد که تلاش می‌شود به هر قشر و سلولی از جامعه سرایت کند.» و ادامه داد: اکنون این وضعیت به چنان وضعیتی تبدیل شده است که حتی سعی می‌شود ذهن ما منزوی شود، نقض حقوق بشر در زندان‌ها به حد افراطی رسیده است و حتی سیاستمداران خارج از زندان از مشارکت در سیاست دموکراتیک منع می‌شوند. ما به خوبی می‌دانیم که این سیاست‌های انزوا، جنگ را به همراه دارد و این امر سیاست‌های جنگی را عمیق‌تر می‌کند. از میان برداشتن سیاست‌های انزوا باعث آرامش این سرزمین‌ها خواهد شد. این یکی از عرصه‌های اصلی مبارزه ماست. ما به کار خود برای پایان دادن به این سیاست‌های جنگی و تضمین اینکه حقوق مردم، به ویژه کوردها، در قانون اساسی جدید گنجانده شود، ادامه خواهیم داد.