هدف در بدلیس انتخاب هر سه نامزد است

عدنان یورداکول، سخنگوی حزب چپ سبز تاتوان، گفت که ه.د.پ و تشکیلات آن در بدلیس سه از سه کسب خواهد کرد.

عدنان یورداکول، سخنگوی مشترک حزب چپ سبز تاتوان، اظهار داشت که خلق بدلیس نیز به دلیل کاری که دولت فاشیستی آ.ک.پ/ م.ه.پ انجام داده بود، بسیار عصبانی هستند و گفت: ما آنها را در اینجا به یک حزبی که تنها تابلویش باشد تبدیل خواهیم کرد.

مطالعات انتخاباتی در بدلیس و حومه‌ی آن آغاز شد. بدلیس که بیش از 355 هزار نفر جمعیت دارد، سه نماینده را به مجلس می‌فرستد. مصطفی اوزجان، رئیس مشترک استانی ه.د.پ در بدلیس و عدنان یورداکول، سخنگوی حزب چپ سبز تتوان (تاتوان) با خبرگزاری فرات در مورد انتخاباتی که در 14 می برگزار می‌شود و کار انتخاباتی صحبت کردند.

اوزجان رئیس مشترک استانی ه.د.پ با بیان اینکه ادامه حکومت آ.ک.پ/ م.ه.پ فاجعه بزرگی برای خلق خواهد بود، گفت: ما معتقدیم که ظلم، غارت و بی‌عدالتی در 14 می پایان خواهد یافت. وظیفه و مسئولیت ما این است که خلق خود را از این قدرت فاشیستی نجات دهیم. ما متوجه هستیم که باید یک کار بسیار سازمان‌یافته انجام دهیم.

ما امنیت انتخابات را جدی می‌گیریم

اوزجان با یادآوری اینکه آنها به خوبی با تخلفات انتخاباتی در دوره قبل آشنا هستند، تاکید کرد که امنیت انتخابات را بسیار جدی گرفته‌اند. اوزجان چنین ادامه داد: ما سازمان خود، داوطلبان خود را به این معنا در اطراف صندوق رای دعوت کردیم. آموزش و مسئولیت‌هایشان در پای صندوق رای را توضیح می‌دهیم. در انتخابات قبلی دومین نماینده‌ی پارلمانی‌مان را با اختلاف کمی از دست دادیم. ما در این انتخابات روی سه نماینده متمرکز هستیم. چنین زمینه سیاسی نیز وجود دارد. از این نظر بدلیس برای انتخابات آماده است. در حال حاضر شهر و شهرستان‌های ما آماده انتخابات هستند. ما خلق خود را از این دسیسه‌های پلید و فرسوده نجات خواهیم داد. با هم موفق خواهیم شد.

خلق ما از آ.ک.پ/ م.ه.پ بسیار عصبانی هستند

عدنان یورداکول، سخنگوی حزب چپ سبز تاتوان، اظهار داشت که کار انتخاباتی در تاتوان بسیار خوب پیش می‌رود و آنها فعالیتهای مربوط به انتخابات و صندوق رای را آغاز کرده‌اند. یورداکول اظهار داشت: رویکرد خلق به حزب ما بسیار خوب است. هدف ما کسب سه از سه در بدلیس است. خلق ما به خاطر کاری که دولت فاشیست آ.ک.پ/ م.ه.پ انجام داده بسیار عصبانی هستند. تاتوان و همه خلق بدلیس در اطراف ه.د.پ و تشکیلات آن گرد آمده‌اند. آنها (حکومت فاشیستی) را به زباله‌دان تاریخ می‌فرستیم. ما می‌خواهیم در اینجا آنها را به حزبی که تنها تابلویش موجود باشد مبدل کنیم. ما مصمم هستیم که سه از سه نمایندگان‌مان در بدلیس را راهی پارلمان کنیم.