هویت دو گریلای شهید اعلام شد

ه.پ.گ هویت ۲ گریلا را که در جیلو و زاپ شهید شده بودند را اعلام کرد.

در اطلاعیه‌ی مرکز اطلاع‌رسانی و مطبوعاتی نیروهای مدافع خلق (ه.پ.گ) آمده است:

“در ۲۸ مارس و ۷ آوریل در می در رزمگاه آلانتوس‌ دولت اشغال‌گر ترکیه بر علیه نیروهایمان عملیات نسل‌کشی آغاز کرد. بین نیروها و اشغال‌گران نبرد در گرفت. در اطلاعیه‌ی ۱۱ آوریل ۲۰۲۳ اعلام کرده بودیم که در این نبردها رفقایمان راپرین، ریوان و بوتان به شهادت رسیده‌اند و رفیق دیگری نیز به اسارت دشمن درآمده است.

عضو فرماندهی ایالت جیلو رفیقمان علیشیر انتقام در نبردی دشوار و نفس‌گیر، گزر کشندەای بر دشمن وارد کرد و از آن نبردها توانست جان سالم بدر برد. چندین روز به تنهایی در میدان عملیات باقی مانده بود. ارتش ترکیه‌ی اشغال‌گر پهپادهای جاسوسی، هلیکوپتر و صدها تن از نیروهایش برای رفیق ما به حالت آماده باش در آورد. رفیقمان علیشیر اگر چه تنها مانده بود اما با ارداده‌ی جنگاوری آپویی و قدرت زیاد در برابر دشمن ایستاد. روز ۷ آوریل ۲۰۲۳ میان فرمانده‌ی شجاع ما علیشیر و اشغال‌گران جنگ روی داد. رفیقمان علیشیر با شجاعت تمام به مقابله با دشمن پرداخت و تا آخرین نفس فداکارانه مقاومت کرد و به شهادت رسید. رفیقمان علیشیر که چندین سال در بسیاری از رزمگاه‌های زاگروس گریلا بوده بود، با عمل‌گرایی موفقیت‌آمیز، فرماندهی پیشرو شده بود. رفیقمان علیشیر در زاگروس نقطه‌ای نمانده بود که در آن گام ننهاده باشد. راه فرمانده‌ی والای ما رشید سرداری را پیش گرفته بود. رفیقمان علیشیر در بسیاری از عملیات‌ها علیه دشمن نقش برجسته‌ای ایفا نمود و بسیار زحمت کشید و با ایمان به پیروزی، هر روز که می‌گذشت مبارزه‌ی خود را گسترش می‌داد.

رفیقمان علیشیر با زندگی متواضعانه و ساده‌‌ی خود و موضعش علیه دشمن و با رفاقتی از صمیم قلب به فرمانده‌ای پیشرو و برای رفقایش اسوه بود. به خانواده‌ی محترم ایشان و تمامی خلق میهن دوست کوردستان تسلیت می‌گوییم. با یاد شهید علیشیر قولی پیروزی که به شهدا داده‌ایم بار دیگر تکرار می‌کنیم.

اطلاعات درباره‌ی هویت رفیقمان علیشیر انتقام به شرح زیر است:

لقب: علیشیر انتقام

نام و نام خانوادگی: امراه آرپاک‌

محل تولد: وان

اسم مادر-پدر: حمیده-عزددین

زمان و محل شهادت: ۷ آوریل ۲۰۲۳/ جیلو

هویت گریلایی که در زاپ شهید شده بود اعلام شد

رفیقمان قهرمان گایپ که در ۷ مارس ۲۰۲۳ زمانی که در زاپ در حال انجام وظیفه بود به درون رودخانه‌ی زاپ افتاده بود، باوجود تمامی تلاش‌های رفقایمان موفق به نجاتش نشده و به شهادت رسید. رفیق قهرمان با عشق عمیق به سرزمینمان کوردستان به صفوف مبارزه پیوست و در تمامی راهپیمایی‌های انقلابی اهدافش را در برابر با خلقمان و شهدا به جا آورد. با دیدگاه گران‌قدر به جنگاوری آپویی نمونه تبدیل شد. رفیقمان مستمر در میادین مبارزاتی بود که در آن مبارزه سخت‌تر و دشوارتر بود، با شجاعت و با شرکت کردن با ارده‌ در در مبارزه‌ی عصر نوین موفق بود. به تمامی خلق میهن‌ دوست کوردستان و به ویژه خانواده‌ی رفیق قهرمان ارزشمند تسلیت می‌گوییم که چنین جنگاوری مانند رفیقمان قهرمان را پرورش دادند و آن را به صفوف مبارزه‌ی آزادی خلقمان فرستادند؛ بار دیگر قول می‌دهیم که ما آرزوی شهیدان برای رهبری آزاد و کوردستانی آزاد را به واقعیت تبدیل کنیم.

اطلاعات درباره‌ی رفیقمان قهرمان گایپ به شرح زیر است:

لقب: قهرمان گایپ

نام و نام خانوادگی: دوغان آلاس

محل تولد: مردین

اسم مادر-پدر: کانیا‌- واددین‌

تاریخ و محل شهادت: ۷مارس ۲۰۲۳/ زاپ