کارزار انتقام در کوروژارو: حضور گریلاهای کوردستان بر سر جنازه‌ ۶ نظامی ترک

به نقل از منابع موثق در اوایل بامداد روز سه‌شنبه (٢۴ می/ ٣ خرداد) گریلاهای کوردستان در منطقه کوروژارو عملیاتی را به انجام رساندند و بر سر ۶ جنازه نظامیان اشغالگر تُرک حاضر شدند. سلاح و تجهیزات کشته‌شدگان به دست نیروهای گریلا افتاد.

گریلاهای ه.پ.گ و یژاستار در عرصه زاپ عملیاتی انتقامی را در ارتفاعات کوروژارو به انجام رساندند.

به گفته منابعی در ه.پ.گ این عملیات اوایل بامداد روز ٢۴ می به انجام رسیده است. گریلاهای کوردستان بر سر جنازه‌ ۶ نظامی کشته شده ترک حاضر شدند و سلاح و تجهیزات آنان را به غنیمت گرفتند.