مجلس حزب اتحاد دمکراتیک خلق‌ها: با مبارزه مشترک علیه انزوا بپاخیزیم

مجلس حزب دمکراتیک خلق‌ها با اعلام فراخوانی برای خیزش علیه انزوای تحمیل شده بر امرالی خواهان کسترش مبارزه شد. در این فراخوان آمده است که ما زمینه‌سازی می‌کنیم تا استاد فراخوان برای دمکراسی در ۲۷ سپتامبر به صورت عمومی منتشر کنیم.

قطعنامه نشست مجلس حزبی حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) که طی روزهای ۱۱-۱۲ در مرکز این حزب برگزار شده بود منتشر شد. در ابتدای این قطعنامه یاد خاطره دنیز پویراز، خانواده دده اوغوللاری و معراج میراوغلو گرامی داشته شده است.

در قطعنامه همچنین ضمن اشاره به تشدید انزوای تحمیل شده بر رهبر خلق کورد آمده است که: در زمان نشست مجلس حزبیمان، بیانیه‌ای در خصوص خاتمه دادن به اعتصاب غذایی که در اعتراض به انزوا و نقض حقوق بشر در زندان‌ها صورت گرفته است برای افکار عمومی منتشر شده است. به منظور اجابت درخواست‌های زندانیان سیاسی لازم است که گام برداشته شود. فراخوان اعلام شده برای زندانیان سیاسی که تحت سرکوب و ظلم مضاعفی هستند، مایه خوشحالی است. اما زندانیان سیاسی آزاد نشده‌اند، انزوا همچنان ادامه دارد و فشار در زندان‌ها همچنان ادامه دارد.

با تحمیل انزوا بر رهبر آپو، انزوایی سیستماتیک بر تمام جامعه تحمیل شده است. به همین دلیل برای خاتمه دادن به سیاستهای انزوا و نقض حقوق بشر در زندان‌ها، وظیفه سیاستهای دمکراتیکی است که بتواند مبارزه را گسترش دهد. برای حل مسئله کورد به شیوه‌ای دمکراتیک، لازم است که انزوا خاتمه پذیرد، ترکیه دمکراتیک شده و زمینه برای دست‌یابی به صلح اجتماعی آماده شود.

در خاتمه این قطعنامه، خاطرنشان شده است که در این مقطع تاریخی آنها در حال زمینه‌سازی هستند تا سند فراخوان برای دمکراسی را که در راستای دمکراتیک شدن تنظیم شده است در ۲۷ سپتامبر علنی کرده و در اختیار عموم قرار دهند.