ممنوعیت ملاقات عبدالله اوجالان تنها به دلیل «قدم زدن» بوده است

آشکار شد که دلیل مجازات عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد در سپتامبر ٢٠١٨ که از آن به عنوان تخلف انضباطی نام برده می‌شد تنها به سبب وی بوده است

پیش از این اعلام شده بود که دلیل ممنوعیت ملاقات عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد در سپتامبر ٢٠١٨ «تخلف انضباطی» بوده است. به گزارش خبرگزاری مزوپوتامیا اکنون محرز شده است که تنها دلیل ممنوعیت ملاقات اوجالان با اعضای خانواده در سپتامبر ٢٠١٨، «قدم زدن» وی در حیاط زندان امرالی پس از بازی بستکبال و والیبال با سه زندانی دیگر امرالی بوده است. آشکار شد که دادستانی ترک به بهانه «فعالیت ورزشی را به زمان گفتگو تغییر داده است» روز ١۴ سپتامبر ٢٠١٨ عبدالله اوجالان را به مدت ٣ ماه از ملاقات با اعضای خانواده محروم کرده است.

عبدالله اوجالان که با سزای تخلف انضباطی مخالفت خود را اعلام کرده بود حتی از حق قدم زدن در حیاط زندان نیز محروم شده و وی به این سطح از بی‌عدالتی اعتراض کرده بود.

۶ آگوست ٢٠٢٠ کمیته منع شکنجه اروپا در گزارشی با اشاره به سفر هیئت خود در ۶ تا ١٧ می ٢٠١٩ به ترکیه به ممنوعیت ملاقات با اوجالان اشاره کرده بود.