نیروهای مدافع خلق هویت سه گریلای شهید زاپ را منتشر کرد

ه.پ.گ در اطلاعیه‌ای با اعلام اسامی ٣ گریلای شهید عرصه زاپ می‌افزاید:"پیمانی را که با شهیدایمان برای آزادی رهبری و تحقق کوردستان آزاد بسته‌ایم تجدید می‌کنیم."

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای هویت سه گریلای شهید را منتشر کرد.

در اطلاعیه آمده است؛

"هوالانمان آوارش، ماسیرو و کمال از رفقایی بودند که در خط مقدم نبرد علیه حملات اشغالگرانه رژیم فاشیست و متجاوز ترک به زاپ جای گرفتند و با تاکتیک‌ تیم‌های سیار به شیوه‌ای کارامد عمل نموده و تلفات سنگینی بر دشمن تحمیل کردند. آنان با دارابودن تاکتیک نوین و اراده آپویی قهرمانانه رزمیدند و اشغالگران را متوقف کردند. با استفاده از عمق اراضی در زاپ پیشاهنگی عملیات‌های بسیاری را بر عهده گرفتند و ضربات مهلکی بر دشمن وارد کردند. هوالان آوارش، ماسیرو و کمال در جنگ سنگین علیه اشغالگران قهرمانانه جنگیده و به شهادت رسیدند.

جزئیات شناسنامه رفقای شهید به شرح زیر است:

   نام و نام خانوادگی: خبات آکدمیر

   کد سازمانی: آوارش آمَد

   محل و سال تولد: آمَد

   نام مادر – نام پدر: مولوده – کمال

  تاریخ و محل شهادت: ٢٢ آپریل ٢٠٢٢ / زاپ

   نام و نام خانوادگی: برات ایپک

   کد سازمانی: ماسیرو آمَد

   محل و سال تولد: آمَد

   نام مادر – نام پدر: نعیمه - چنگیز

  تاریخ و محل شهادت: ٢٢ آپریل ٢٠٢٢ / زاپ

   نام و نام خانوادگی: عزیز کزلر

   کد سازمانی: کمال پیر

   محل و سال تولد: گورگوم

   نام مادر – نام پدر: فاطمه - ارکان

  تاریخ و محل شهادت: ٢٢ آپریل ٢٠٢٢ / زاپ

کمال پیر

ه.پ.گ به شیوه‌ای مبسوط از مبارزات انقلابی سه گریلای شهید زاپ تجلیل به عمل آورده و در پایان می‌افزاید:

"مراتب تسلیت خود را به خانواده گرامی هوالان آوارش، ماسیرو و کمال و عموم خلق میهن‌دوست کوردستان اعلام می‌داریم و پیمان خود را برای تحقق آرمانهای شهدایمان که همانا آزادی رهبری و تحقق کوردستان آزاد می‌باشد تجدید می‌کنیم."