قرار گرفتن ترکیه در لیست خاکستری FATF به دلیل پشتیبانی از تروریسم

اعضای گروه ویژه اقدام مالی، رژیم ترک را به دلیل پولشویی و پشتیبانی از تروریسم وارد لیست خاکستری کردند.

پس از نشست سه روزه گروه ویژه اقدام مالی در پاریس پایتخت فرانسه طی بیانیه‌ای دولت ترکیه را به دلیل پولشویی و پشتیبانی از ترور وارد لیست خاکستری کردند.

مارکوس پلیر رئیس گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد تعداد کشورهایی که تحت نظارت بیشتر قرار می‌گیرند، افزایش خواهد یافت. مدارکی در رابطه با پولشویی توسط این دولت ها وجود دارد. باید مبارزه علیه آنها افزایش یابد.

مارکوس اعلام کرد، در مورد ترکیه چندین مسئله وجود دارد و باید در مورد ترکیه به طور جداگانه صحبت شود. از زمان انتشار گزارش سال ۲۰۱۹ تاکنون در مورد ترکیه تفاوت‌های بسیاری به وجود آمده است. در حوزه‌ بانکداری، تجارت طلا و سنگ‌های قیمتی ترکیه به داعش و القاعده که سازمان ملل آنها را به عنوان سازمان‌های تروریستی می‌شناسد، کمک می‌کند.

کشورهای اردن، ترکیه و مالی بر اساس تحقیقاتی که انجام شده است، وارد لیست خاکستری شده‌اند.