پیکر دو گریلای شهید؛ آیهان و گوکالپ به‌خاک سپرده شد

پیکر دو گریلا به اسامی ودات آیهان و دیلان گوکالپ که در لیجه شهید شده‌بودند، در زادگاهشان به‌خاک سپرده شدند.

پیکر ودات آیهان (ماهسون هشه‌تی) و دیلان گوکالپ (زین آمد) که در یورش دولت ترکیه در سوم ژوئن در دشت‌های روستای حمزه و آنتیخان در منطقه‌ی بارای کجه از توابع آمد شهید شده بودند؛ توسط خانواده‌هایشان شناسایی و سپس به پزشکی قانونی آمد منتقل گردیدند.

پیکر گریلای ه.پ.گ آیهان به قبرستان روستای هشه‌تی خسخیر در استان سرت منتقل شد. پیکر شهید آیهان توسط شمار زیادی از اهالی منطقه مورد پیشوازی قرار گرفته و تشییع شد.

پیکر گوکالپ گریلای یژآستار نیز در ناحیه مرکزی بسمل در قبرستان توکی در محله شنتپه و در میان محاصره نیروهای پلیس به‌خاک سپرده شد.

هم‌چنین مشخص گردید که پیکر یک گریلای دیگر نیز در پزشکی قانونی است.