۴ نفر دیگر در عفرین ربوده شدند

دولت متجاوز ترکیه پس از انتخابات در مناطق اشغالی جنایات جنگی اش را افزایش داده است. ۴ نفر دیگر در عفرین ربوده شدند.

منابع محلی اعلام کردند که تبهکاران پلیس امنیتی وابسته به دولت ترکیه، ۴ نفر از اهالی روستای کَوَر دلای پایین، از توابع منطقه جندرس عفرین را ربودەاند.
اسامی ربودەشدگان از این قرار است: الیف حاج رشید، نوال حاج حنان، محمود عبدالرحمان داوود، عبدالله حاج حنان.
افراد مذکور به مکانی نامعلوم منتقل شده و برای آزادی آنان از خانوادەهایشان درخواست فدیه شده است.
تبهکاران مزدور دولت اشغالگر ترکیه ربودن انسانها را بەعنوان ابزاری برای کسب پول و مالیات و زورگیری علیه ساکنین منطقه بەکار می‌گیرند.