۶۵۰ اصله درخت انار در عفرین قطع شدند

دولت اشغالگر ترکیه در منطقه شیرآوای عفرین، صدها درخت انار را ازبین برد.

طبق اطلاع منابع محلی، مزدوران لشکر حمزه‌ی دولت ترکیه در روستای عین دارا ۶۵۰ اصله درخت انار را قطع کرده‌اند.

مشخص شد که درختان به فردی به‌نام محمد علی حمکرو اهل روستای گورزیله نیز قطع شده است. دولت جنایتکار ترکیه پس از اشغال خاک روژآوای کوردستان، یک حاکمیت غارتگر و تروریست در این مناطق تاسیس کرد.

طبق اظهار سازمان حقوق بشر عفرین- سوریه در ۱ ژوئن در روستای گولانه در حوالی شهر عفرین و در ناحیه ماباتا و راجو؛ حداقل ۹۰۰ درخت زیتون و میوه قطع شده‌اند. درختان قطع‌شده در بازارهای عفرین، عزاز، ادلب و جرابلوس فروخته شده‌اند.