امینه اوسه: دمشق برای فتنه‌انگیزی و ایجاد ناآرامی در مناطق ما تلاش می‌کند

رژیم بعثی سوریه ١٢ سال جنگ و ٣۵٠ هزار کشته را بر جوامع ساکن در این کشور تحمیل کرد. بعثی‌‌ها همچنان توهم آنرا در سر دارند تا سوریه را به قبل از ٢٠١١ برگردانند و حاکمیت خود را بر مردم آن به روال گذشته تحمیل کنند.

با وجود یازده سال جنگ فاجعه‌آمیز داخلی، کشته شدن بیش از ٣۵٠ هزار انسان، آوارگی میلیون‌ها نفر و  ویرانی‌های گسترده در سوریه، رژیم اسد همچنان به دنبال بسط دادن حاکمیت خود در سراسر کشور بوده و حاضر نیست خودمدیریتی شمال و شرق سوریه به عنوان یک واقعیت میدانی را بپذیرد. امینه اوسه از معاونین خودمدیریتی می‌گوید سیاست دمشق عوض نشده است.

حکومت مرکزی سوریه از همان ابتدای شکل‌گیری کانتون‌های روژاوا که در پی آزادسازی مناطق تحت اشغال داعش و اتحاد با خلق‌های دیگر به فدراسیون شمال و شرق سوریه گسترش پیدا کرد، کوشید که از طریق محاصره و شبکه‌های مخفی وابسته به خود از جمله در دیرالزور و رقا نفوذ خود را گسترش دهد و اخیرا به دنبال توافقاتی با اهالی بومی این استان‌ها طبق سیاست خویش است.

امینه اوسه معاون ریاست مشترک خودمدیریتی شمال و شرق سوریه در رابطه با اقدامات جدید سوریه به خبرگزاری هاوار اعلام کرد حکومت می‌خواهد همانطور که جوانان استان درعا را در پی آن چه که توافق با آنها خواند، راهی جنگ در صحرای سوریه کرد، می‌خواهد این روش را در مناطق دیگر نیز دنبال کند که ما آن را یک رویکرد جدی برای حل بحران سوریه نمی‌دانیم.

او گفت: "مردمان شمال و شرق سوریه از یکپارچگی خاک سوریه دفاع کردند و نمی‌توان طوری با آنها به توافق رسید که انگار گناهکار بوده‌اند. این نوعی تلاش برای فتنه‌انگیزی و ایجاد ناآرامی در منطقه است."

امینه اوسه تأکید کرد اگر منفعت خلق‌های سوریه برای دولت این کشور اهمیت داشت، اجازه نمی‌داد جنگ موجب آوارگی میلیون‌ها نفر شود.

معاون خودمدیریتی شمال و شرق سوریه اقدامات دولت سوریه را محکوم کرد و از مردم منطقه خواست اجازه ندهند رژیم برای براه انداختن یک جنگ جدید با احساسات آنها بازی کند.

امینه اوسه گفت: "مردم منطقه که از سرزمین خود دفاع کرده‌اند مرتکب اشتباهی نشده‌اند. آنها خواستار یک زندگی دمکراتیك، امنیت و ثابت هستند."