عبدالکریم عمر: هیچ نتیجه‌ای از نشست‌ها در رابطه با بازنویسی قانون اساسی عاید نمی‌شود

عبدالکریم عمر ریاست مشترک کمیسیون ارتباطات خارجی خودمدیریتی شمال-شرق سوریه اعلام نمود که خودمدیریتی بر اساس دیپلماسی اجتماعی از انقلاب دفاع کرده و نشست کمیته قانون اساسیی که سوریها در ان حضور نداشته باشند، به هیچ نتیجه‌ای دست نمی‌یابد.

بعد از تهدیدهای مجدد ترکیه علیه مناطق شمال-شرق سوریه، وضعیت منطقه بار دیگر به جنب و جوش افتاده است. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، گیر پدرسون اعلام کرد که کمیته قانون اساسی سوریه راضی شده است فرایند تنظیم و نگارش قانون اساسی جدید باید آغاز شود. تلاش‌های پیشین سازمان ملل متحد تنها آزمونی در این باره به شمار می‌روند و گفته می‌شود که مذاکرات و گفتگوها در رابطه با قانون اساسی، بر مبنایی شکست خورده به پیش رفته ‌ند، و در این مرحله هم نمی‌توانند به موفقیت دست پیدا کنند.

در این باره خبرگزاری هاوار با عبدالکریم عمر ریاست مشترک کمیسیون امور خارجی خودمدیریتی شمال-شرق سوریه گفتگویی را انجام داده است.

عبدالکریم عمر در این گفتگو تهدیدهای رجب اردوغان و حزب وی علیه شمال-شرق سوریه را ارزیابی کرده و اظهار داشت: ما این تهدیدها را جدی ارزیابی می‌کنیم. ما نگران هستیم که پیمان بین‌المللی جدیدی علیه ما شکل گرفته باشد. دیدارهای روسیه و ترکیه در سوچی نمونه‌ای از این نگرانهای هستند. برای انکه در رابطه با شمال و شرق سوریه گفتگوهای جدیدی در جریان هستند. احتمال دخالت نظامی اردوغان در کانون بحث‌های کنونی جا گرفته است و این مسئله می‌تواند باعث بحران انسانی جدیدی شود. همانگونه که در عفرین شاهد چنین مسئله بودیم، این رفتار می‌تواند بار دیگر تکرار شود. همانگونه که آن زمان در نتیجه پیمان بین روسیه و ترکیه عفرین به اشغال ترکیه درآمد. چنین وضعیتی ثبات منطقه را از میان برمی‌دارد و مشکلات سوریه را عمیق‌تر می‌کند. و از طرف دیگر می‌تواند باعث ظهور و قدرت‌گیری مجدد داعش در منطقه شود.

لزوم موضعگیری جامعه جهانی

عبدالکریم عمر در این گفتگو اعلام نمود که خودمدیریتی وضعیت کنونی را با نیروهای بین‌المللی مورد ارزیابی قرار داده است و در این باره با انها در ارتباط است و نیروهای بین‌المللی را مسئول هر گونه عملیات نظامی احتمالی می‌داند. وی در ادامه بر نقش نیروهای بین‌المللی تایید کرده و اظهار داشت که باید این نیروها در مقابل تهدیدهای ترکیه سکوت نکرده و موضعگیری کنند.

عبدالکریم عمر در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که هر نیرویی در سوریه بر اساس منافع خود عمل می‌کند، حمله به منطقه خودمدیریتی در نتیجه توافقات و پیمانهای پشت پرده صورت می‌گیرد. روسیه در مقابل جنوب غوطه، قلمون و دمشق اجازه داد که ترکیه وارد عفرین شود و در این باره افزود: امریکا هم بر همین روال عمل کرد. ترامپ اجازه داد که ترکیه وارد سریکانی و گری سپی شود.  به همین دلیل ما از ابعاد این سوداگ‌ریهای پلید اطلاع داریم. ما در این باره ارتباطات گسترده‌ای را با مجامع بین‌المللی برقرار کرده‌ایم تا مانع از چنین مسئله‌ای شویم. ما مشخص کرده‌ایم که از انقلاب روژاوا باید چگونه دفاع شود. ما بر اساس دیپلماسی اجتماعی عمل می‌کنیم.

عبدالکریم عمر در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با قانون اساسی سوریه هم اظهار داشت: در رابطه با اظهارات نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه هم، اظهارات پدرسون بسیار رئالیستی و در عین حال بدون اساس هستند. تا کنون هیچ توافقی ایجاد نشده است. دور ششم نشست کمیته قانون اساسی سوریه برگزار شده است. نتیجه این دیدارها مانند دیدارهای قبل خواهد بود. و این مسئله هم دلایل فراوانی دارد. نخست؛ نگارش جدید قانون اساسی به هیچ نحوی اماده نشده است. پیش از هر چیز  لازم است که پیمانی بین بخش‌های مختلف درگیر در سوریه ایجاد شود. لازم بود که همه، تمام احزاب سیاسی و سازمان‌های جامعه مدنی در رابطه با آینده سوریه به توافقی می‌رسیدند که سوریه چگونه و بر اساس سیستم ریاستی یا پارلمانی اداره شود؟ حکومت مرکزی یا نا متمرکز باشد؟ به معنای دیگر، باید پیمانی وجود داشته باشد که بتواند تمام بخش‌های جامعه را تحت پوشش خود قرار دهد. مبنا این مسئله است. یعنی کمیته بتواند برگزار شود و ابعاد آن هم گسترش پیدا کند. پیش‌نویس آماده شده کنونی، نمی‌تواند پیش نویس قانون اساسی باشد.

کمیته غیر سوری‌ها این قانون را آماده کرده است

عبدالکریم عمر در خاتمه گفتگوی خود اعلام کرد که کمیته از سوی روسیه، ترکیه و ایران آماده شده است و سوری‌ها در آن حضور ندارند. نیروهایی که در نشست‌هایی مانند آستانه شرکت می‌کنند، تلاش می‌کنند تا قانون اساسی را در راستای منافع سیاسی خود آماده کنند. نیروهایی مانند روسیه و ایران در گسترش بحران سوریه نقش مهمی داشته و امکان ندارد که این گروه‌ها بتوانند بحران را حل کنند. در کمیته قانون اساسی کنونی هیچ عضوی از نمایندگی خودمدیریتی و روژآوا و کورد حضور ندارد. این قانون اساسی چیزی نیست که از سوی ما قبول شود. اگر قانون اساسی نوشته شود که خودمدیریتی و اراده ۵ میلیون نفر را در نظر نگیرد، نمی‌تواند به هیچ نتیجه‌ای دست پیدا کند.