در گری‌سپی دو تبهکار اشغال‌گر زخمی شدند

در گری‌سپی‌ اشغال‌ شده، میان دو گروه از تبهکاران وابسته به اشغال‌گر دعوا رخ داد، بر اثر آن دو تبهکار زخمی شدند.

براساس منابع محلی، در مرکز بازار گری‌سپی میان تبهکاران با عنوان مبارزه با ترور و گروه دیگر وابسته به ترکیه‌ی اشغال‌گر، جنگ اتفاق افتاد.

براساس منابع، این رویداد ترس و دلهره میان مردم غیر نظامی ایجاد کرده است، در این نزاع دو تبهکار نیروی مبارزه با ترور زخمی شده و به بیمارستان منتقل شدند.

هنوز دلیل این دعوا مشخص نشده است.