دولت ترکیه در عین عیسی یک نفر را به قتل رساند

دولت ترکیه و تبهکاران وابسته به آن روستای هیشه‌ را بمباران کرد. در نتیجه‌ی این حمله کسی جان‌باخت و ۲ نفر زخمی شدند.

دولت اشغال‌گر ترکیه و تبهکاران وابسته به آن روستای حیدریاتی منطقه‌ی هیشه در عین عیسی را بمباران کرد. در نتیجه‌ی این حمله، عمر محمد الجوید (۳۵ ساله) جان‌باخت، محفوظ الحمادی (۳۰ ساله) و فرد دیگری که اسم آن مشخص نشده است، زخمی شده‌اند.

همزمان دولت ترکیه و تبهکاران وابسته به آن تل تمر را توپ‌باران کردند.