جنگ شدید نیروهای گریلا علیه ارتش غاصب ترک در آواشین

در منطقه قرتل عرصه آواشین جنگ شدیدی میان نیروهای گریلا و ارتش اشغالگر ترک جریان دارد.

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای از وقوع جنگ شدید در آواشین با رژیم متجاوز ترک خبر داده است.

در اطلاعیه ه.پ.گ آمده است:

"بامداد ٢٢ اکتبر/ ٣٠ مهر ارتش اشغالگر ترک در تپه قرتل عرصه آواشین تحرکات اشغالگرانه‌ای را آغاز کرده و از سوی نیروهای ما هدف قرار گرفته است. در این منتقه جنگ شدیدی میان نیروهای ما و اشغالگران در جریان است. جزئیات بیشتر متعاقبا اعلام خواهند شد.

از ١٩ اکتبر ساعت ١٨ تا ٢١ اکتبر مناطق ستونا و قرتل عرصه آواشین هدف حملات توپخانه‌ای قرار گرفتند. ٢٠ اکتبر ساعت ١٨ ارتش اشغالگر ترک منطقه ورخل را با مواد منفجره هدف حمله قرار داد.

٢٠ اکتبر ساعت ٢٠:١٠ تپه بربزنا در گوشین عرصه خاکورک از سوی هواپیماهای جنگنده بمباران شد.

٢١ اکتبر از ساعت ١٨:٢٠ الی ٢١ مناطق ورخله، تپه قرتل و تپه لعنت در عرصه آواشین از سوی هواپیماهای جنگنده و پایگاه‌های مرزی هدف حمله قرار گرفتند.

٢١ اکتبر ساعت ٢٢:۵٠ منطقه دشتا کافیه در عرصه گاره از سوی هواپیماهای جنگنده بمباران شد.

٢٠ اکتبر و عصر ٢١ اکتبر توپخانه‌های مرزی دشمن تپه شهید فداکار در منطقه سیدا عرصه زاپ و مناطق چمچو را هدف قرار دادند. در همان ساعت هلی‌کوپترهای دشمن به گشتزنی در مناطق مذکور پرداختند.

٢٢ اکتبر ساعت ٩:٣٠ منتقه تپه لعنت در عرصه آواشین از سوی هواپیماهای جنگنده بمباران گردید."