مراسم یادبود شهید فیصل ابولیلا در کوبانی برگزار شد

در قبرستان شهید دجله در شهر کوبانی مراسمی برای یادبود هفتمین سال‌گرد شهادت، شهید فرمانده فیصل ابولیلا برگزار شد.

اعضای مجلس خانواده‌ی شهدا و مجلس نظامی در شهر منبج و حومه‌ی آن و رفقا و خانواده‌ی شهید، در مراسم شرکت داشتند.

مراسم با یک دقیقه سکوت به احترام یاد شهدا آغاز شد، سپس عضو مجلس نظامی منبج، محمد جادر سخن گفت، به نقش والای شهید فیصل ابولیلا در شکست دادن و از بین بردن تبهکاران داعش اشاره کرد.

همچنین گفت: “هر کسی همراه ابولیلا جنگیده باشد، به قهرمانی و فروتنی وی شهادت می‌دهد، همین وی را از دید شروانانی که امروزه با جان خود از مناطقمان حفاظت می‌کنند، به قهرمان تبدیل کرده است”.

از طرف خود عضو مجلس خانواده‌ی شهدا در شهر منبج و حومه‌ی آن، محمود عیدو، به جایگاه شهید ابولیلا در دل فرزندان منطقه اشاره کرد که خود را مدیون وی و خانواده‌اش می‌دانند.

این مراسم با شعار “شه‌هید نامرن” پایان یافت.

در ۳ ژوئن ۲۰۱۶، هنگام فرماندهی کردن جنگ علیه داعش در عملیات آزاد سازی منبج، ابولیلا به شدت زخمی شد، با وجود تلاش پزشکان، اما وی در ۵ ژوئن همان ماه به شهادت رسید.

در محله‌های حلب مانند اشرفیه‌، شیخ مقصود و حلب قدیم، همچنین در جبهه‌ی لازقیه و عین عیسی علیه حکومت دمشق جنگید؛ همچنین در مقاومت تاریخی کوبانی و عملیات آزادسازی سیرین و شهر گری‌سپی، همچنین عملیات آزادسازی هول و شدادی از دست داعش شرکت داشت.