روژاوا پشتیبان روژهلات

گروه کودکان ارکست روژاوا با نواختن موسیقی با قیام خلق‌های ایران هم‌نوایی کردند

گروه ارکست کودکان روژاوا با نواختن موسیقی به قیام مردم روژهلات کوردستان و ایران درود فرستادند.

گروه ارکست کودکان روژاوا در مرکز فرهنگی و هنری محمد شیخو در شهر قامشلو با نواختن آلات موسیقی با قیام خلق‌های ایران هم‌نوایی کردند.

کودکان هنرمند از شهرهای اطراف قامشلو در این گروه شرکت کرده بودند و خانواده‌های آنان نیز آنها را همراهی کردند.

کودکان نوازنده با آلاتی همچون تمبور، نی و گیتار موسیقی نواختند و به لری و کرمانجی به مردم شرق کوردستان و ایران پیام فرستادند.