تکمیلی | سایه‌های تاریکی از کوبانی رمیدند

جمیل مظلوم از فرماندهان نیروهای سوریه دمکراتیک در منطقه فرات اعلام کرد که ۷ سال قبل نبرد مرگ و زندگی در کوبانی روی داد و نور بر تاریکی به پیروزی رسید.

جمیل مظلوم از فرماندهان نیروهای سوریه دمکراتیک در منطقه فرات به مناسبت سالگرد حملات اشغالگرانه به کوبانی با خبرگزاری فرات گفتگو کرد.

فرات نیوز: پیش از آغاز حملات به کوبانی، جو عمومی این شهر چگونه بود؟

جمیل مظلوم: هفت سال از حمله به کوبانی گذشته است و اکنون وارد هشتمین سال آن می‌شویم. با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کوبانی، کسانی که علیه داعش به جنگیدند، آرین میرکان، گلهات، هیرش، زوزان، ریوان و دلگش، یاد و خاطره تمام شهدای کوبانی را گرامی می‌داریم. در مقابل آنان سر تعظیم فرود می‌آورم.

پیش از انکه داعش به کوبانی حمله کند، در خاورمیانه، در سوریه فرایندی وجود داشت که خلق‌ها آن را آغاز کرده بودند. به منظور ممانعت از سوء استفاده از این فرایند، کورد سیستم خود را ایجاد کرده بود. خلق کورد با تفکر و فلسفه رهبر آزادیخواهانه خود را سازماندهی کرده و از خود دفاع کرد. خلق کورد برای خلق‌های روژآوا و سوریه دست به ایجاد کانتون زده بود. کانتون‌های عفرین، کوبانی و جزیره ایجاد شدند. بدون شک زمینه و شرایط آن زمان حاکی از دشواری بودند. حملات حکومت دمشق نیز در جریان بودند. همچنین النصره، احرار الشام هم تحت عنوان ارتش آزاد سازماندهی شده بودند و در برخی از مناطق تبهکاران دست به حمله می‌زند. کانتون عفرین، جزیر و کوبانی از سوی تبهکاران محاصره شده بودند. این سه منطقه در آن زمان خود را سازماندهی کرده بودند و از خود دفاع می‌کردند. در مقابل با حملات تبهکاران، از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۴، همواره این سه منطقه در حال دفاع بودند. خلق کورد، رزمندگان یگانهای مدافع خلق و یگانهای مدافع زنان در مقابل تمام حملات بر اساس سیستم دفاعی خود دست به دفاع می‌زدند.

از ابتدای سال ۲۰۱۴ در عراق، سوریه و بسیاری از مناطق داعش ظهور کرده بود. این گروه تبهکاری از موصل حملات خود را آغاز کرده و به شنگال، و بسیاری از شهرهای دیگری سوریه مانند رقا، دیرالزور، عزاز، حلب، شرق حلب و تدمور حمله کرده و بسیاری از مناطق را تحت کنترل خود قرار دادند. هیچ دولتی، هیچ نیرویی و تکنولوژی‌ای نتوانست در آن زمان در مقابل داعش مقاومت کند. این گروه با زرادخانه و امکانات ارتش عراق و سوریه بود که به روژآوا حمله کرد. در مناطق جزیر به کرات دست به حمله زدند. و بعد از آن بود که سمت کوبانی عازم شدند.

فرات نیوز: چرا کوبانی؟

جمیل مظلوم: کوبانی برای ما نماد بود. انقلاب ۱۰ ژوئیه از این منطقه آغاز شده بود. مقاومت و سازماندهی خلق در این نقطه آغاز شده بود. به همین دلیل بود که در کوبانی به دستاورد و انقلاب خلق حمله کردند. با آغاز حملات، کوبانی از امکانات بسیار کمی برخوردار بود. خلق کوبانی از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۴ از سوی جبهه النصره، احرار الشام و گروه‌های دیگر تبهکاری محاصره شده بودند. تا آن زمان خلق در کوبانی توانسته بود که خود را سازماندهی کند، از خود دفاع کند، اما همانگونه که اشاره کردم، با آغاز حملات، کوبانی از امکانات بسیار کمی برخوردار بود. تسلیحات نظامی در اختیار نداشت تا بتواند در نبردی بزرگ بجنگد. هم مردم و هم رزمندگان یگانهای مدافع خلق و زنان در این باره از عزمی راسخ برخوردار بودند. زمانیکه داعش دست به حمله زد، آنچه که اجازه داد رزمندگان یک گام به عقب برندارند، همان عزم راسخ بود. داعشی که در همه جا ترس و رعب را در ایجاد می‌کرد، و همه جا را بدون شلیک یک گلوله اشغال می‌کرد، در مقابل خلق کوبانی و رزمندگان یگانهای مدافع خلق و زنان نتوانست همان دستاوردها را داشته باشد. بدون شک این جنگ، جنگ مرگ و زندگی بود. در واقع در کوبانی جنگ دو فکر متخاصم در جریان بود. از یک طرف تفکر و فلسفه آزادیخواهی، از سوی دیگر ذهنیت مستبد، مرتجع و وحشی و دیکتاتور در مقابل هم قرار گرفته بودند. یعنی نبرد روشنایی و تاریکی، در این جنگ یا روشنایی یا تاریکی به پیروزی دست می‌یافت. اما این روشنایی بود که در کوبانی بر تاریکی به پیروزی رسید.

خبرگزاری فرات: در مقابله با داعش در مناطق بسیاری مقاومت صورت گرفت، اما چرا  مقاومت کوبانی در سطح جهانی چنین پر آوازه و مشهور شد؟

جمیل مظلوم: جهان شاهد این تاریکی و مقاومت بود. کوبانی شهری کوچک بود، علیرغم آنکه حمایتهای وسیعی در جریان نبود، اما توانسته بود در مقابل داعش بجنگد و مقاومت کند. جهان تلاش می‌کرد درک کند، تلاش کرد تا بداند این رزمندگان مصمم با عزم راسخ چه کسانی هستند. بدون شک این مقاومت توجه نیروهای بین‌المللی را نیز به سوی خود جلب کرد. در واقع مقاومتی که در کوبانی در جریان بود باعث شد تا نیروهای بین‌المللی تصمیم بگرند که علیه داعش وارد نبرد شوند. پیش از این مقاومت، نیروهای جهانی برنامه‌ای برای حمایت از آن نداشتند.

مقاومت کوبانی در همان زمان برای جهان به امیدی مبدل شد. و این مقاومت نشان دادکه جنگ علیه داعش می تواند به پیروزی برسد. نیروهای بین‌المللی بعد از این مقاومت بود که در این باره تصمیم گرفتند، و خواهان مشارکت در نبرد علیه داعش شدند.

خلقها نیز حمایتهای وسیعی را از این مقاومت نشان دادند. از باکور کوردستان گرفته تا باشور و روژهلات کوردستان، تا بسیاری از مناطق اروپا خلق‌ها از این مقاومت حمایت کردند. مواجهه‌ای همه جانبه آغاز شد. مردم به سوی مرزها به حرکت درامدند، مرزها را از میان برداشتند و به نبرد کوبانی پیوستند. هزاران انسان قیام کردند، ده‌ها انترناسیونال به این مقاومت پیوستند. کوبانی اینگونه به نماد مبدل شد. علیرغم این موراد، خلق‌های سوریه هم از مقاومت حمایتهای گسترده‌ای را انجام دادند. عرب، سریانی، ترکمن، و گروه‌های آزادیخواه لیوا شمال، سوار الرقا، جبهه الاکراد هم به مقاومت پیوستند. با این حمایتها بود که رزمندگان یگانهای مدافع خلق و زنان به پیروزی رسیدند.

فرات نیوز: پیروزی کوبانی چه تاثیری را بر پیشرفت انقلاب روژآوا و تمام منطقه داشت؟

جمیل مظلوم: مقاومت کوبانی در سوریه به آغازی تبدیل شد. در سوریه به نخستین پیروزی علیه داعش مبدل شد. اینگونه بود که خلق‌ها به سوی مناطق اشغال شده روان شدند. امواج آزادی میادین دیگر اشغال شده هم آغاز شد. خلق‌های سوریه به این حملات پیوستند. تمام این گروه‌ها در میان نیروهای سوریه دمکراتیک به سیستم مبدل شده و فرایند اخراج اشغالگران را از خاک خود آغاز کردند. یگانهای مدافع زنان و یگانهای مدافع خلق تا باغوز این حملات را ادامه دادند. در طول ۷-۸ سال فرایندی از مقاومت و نبردها آغاز شدند. مقاومت علیه داعش روز بروز گسترش پیدا کرد. بدون شک در این فرایند، هزینه‌های بسیاری سنگینی داده شد. هزاران نفر شهید شدند. صدها هزار انسان آواره شدند. هزاران نفر از سوی داعش به قتل رسیدند. هزاران انسان از سوی داعش ربوده شد و از سرنوشت بسیاری از آنان اطلاعی در دست نیست. یگانهای مدافع خلق و زنان و نیروهای سوریه دمکراتیک این مبارزه را تا باخوز ادامه دادند. و باخوز به آخرین ایستگاه داعش تبدیل شد.

داعش در بعد فکری و ذهنیت خود اما هنوز هم ادامه دارد. تا جاییکه حملات این گروه بر پروژه ملت دمکراتیک و افکار آزادیخواهانه همچنان ادامه دارند، اما تا زمانیکه این پروژه مورد پذیرش واقع نگردد، همچنان این زمینه وجود دارد که تبهکاران خطرناکی مانند داعش بار دیگر خود را سازماندهی کنند.

زمینه سازماندهی مجدد تفکرات داعش، زمینه نبرد علیه پروژه آزادی اما هنوز ریشه‌کن نشده است. نمونه مشهود آن این است که این خاک همچنان در معرض اشغالگری قرار دارد. تمام کسانی که به فکر و فلسفه آزادیخواهی حمله می‌کنند، از نظر ما دارای ذهنیت داعشی هستند. هم اکنون با حملات اشغالگرانه در حال حمله به شمال-شرق سوریه هستند و برخی از مناطق را به اشغال خود درآورده‌اند.

فرات نیوز: مناطق بسیاری از شمال-شرق سوریه همچنان در معرض تهدید قرار دارند. در این باره چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

جمیل مظلوم: خلقمان در جنگ ده ساله تجارب ارزشمندی را اندوخته است. دوست و دشمن خود را به خوبی می‌شناسد. تحت عنوان نیروهای سوریه دمکراتیک می‌دانیم که این نیرو دوست ماست. کسانی که ما به آنها اعتماد داریم خلقمان و رزمندگان ما هستند. ما به نیروی خود اتکا داشته و بر اساس پیمانی که با شهدایمان بسته‌ایم، مقاومت خود را ادامه می‌دهیم. منتظر هیچ نیرویی از خارج نیستیم. از وضعیت سوریه اطلاع دارید. بحران سیاسی و اقتصادی همچنان ادامه دارد. همچنان نیروها و دولت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با محاسبه‌های مختلف در سوریه حضور دارند. به همین علت ما در دام سرخوشی ناشی از شکست دادن داعش نیفتاده و نمی‌گوییم که امنیتمان را تامین کرده‌ایم. به عنوان خلق‌های شمال-شرق سوریه علیه بحران‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی ما به دفاع از خود دست می‌زنیم. همانگونه در سال ۲۰۱۴ ما از مرحله‌ای دشوار سربلند بیرون آمدیم، این مرحله را نیز با موفقیت به نتیجه می‌رسانیم. امروز امکانات و فرصت‌های بسیاری در دست ما قرار دارند و با استفاده از این فرصت‌ها و امکانات به موفقیت دست خواهیم یافت. نواقص و مشکلاتی وجود دارند، انها را یافته و از میان بر می‌داریم. اما دشمن بزرگی در مقابل ما وجود دارد. تهدیدهای بزرگی علیه ما در جریان هستند. یکی از اهداف ما در این مرحله پیروزی بر این تهدیدهاست. تضمین بقای انقلاب شمال-شرق سوریه از جمله اهداف دیگر ماست. تجربه ارزشمندی از این ده سال داریم. همانگونه در جریان این ده سال به موفقیت به پیروزی دست یافته‌ایم، از امروز به بعد نیز توطئه‌های آنها را نابود می‌کنیم.