آرنلژوت آسک: باید نام پ.ک.ک از لیست ممنوعه خارج شود

آرنلژوت آسک عضو مرکز روابط بین‌المللی حزب سرخ نروژ اظهار کرد که پ.ک.ک به کنوانسیون ژنو پایبند است و گفت:"خارج کردن نام پ.ک.ک از 'لیست ترور اتحادیه اروپا' نه تنها به نفع کوردها بلکه به نفع اروپا و خاورمیانه هم می‌باشد."

٢٩ سیاستمدار، نویسنده، فیلسوف، فعال صلح، پارلمانتار، حقوقدان و هنرمند سرشناس در سراسر جهان با تشکیل ابتکار عمل بین‌المللی «عدالت برای کوردها» صفحه‌ی تازه‌ای از مبارزات آزادی را در سطح جهانی آغاز کردند. این افراد برای خارج کردن نام پ.ک.ک از لیست ترور اتحادیه اروپا کمپین جمع‌آوری امضا را آغاز کردند. آرنلژوت آسک یکی از امضا کنندگان این کمپین و عضو مرکز روابط بین‌المللی حزب سرخ نروژ در گفتوگو با خبرگزاری فرات خاطرنشان کرد که پ.ک.ک بر اساس کنوانسیون ژنو عمل کرده است و خواستار خارج کردن نام پ.ک.ک از لیست سازمان‌های ممنوعه اتحادیه اروپا شد.

آرنلژوت آسک یاداور شد که پ.ک.ک یک جنبش است که برای احقاق حقوق ملت‌های فرودست مبارزه می‌کند و افزود:"این جنبش طرفدار حل صلح‌آمیز و دمکراتیک است. اما به دلیل سیاست جنگ و فشار رژیم ترک، رویه دفاع مشروع را مبنا قرار داده است. از سال ١٩٩٠ تاکنون خواستار حل مسائل سیاسی در ترکیه از طریق گفتگو است. رهبر این حزب ٢٢ سال است که در زندان محبوس شده است. علی‌رغم اعلام آتش‌بس در چندین دوره، اما دولت ترک بر تداوم جنگ پافشاری کرده است."

'پ.ک.ک به کنوانسیون ژنو عمل کرده است'

آسک خاطرنشان کرد که پ.ک.ک در جنگ مسلحانه موازین حقوقی را مبنا قرار داده است و در این مورد افزود:"در نتیجه تلاش‌‌های ترکیه و نیروهای همکار آن، قرار گرفتن نام پ.ک.ک در لیست 'سازمان‌های تروریستی' توسط آمریکا و اتحادیه اروپا یک رویکرد بوده است." آسک خاطرنشان کرد که پ.ک.ک در لیست ترور بین‌المللی جای ندارد و گفت:"زیرا پ.ک.ک به کنوانسیون ژنو پایبند بوده است."

'برای یک صلح عادلانه باید از لیست ترور خارج شود'

آسک خاطرنشان کرد که برای حل مسئله کورد به شیو‌‌ه‌ی آشتی‌جویانه و دمکراتیک، لازم است پ.ک.ک از لیست ترور خارج شود و در ادامه افزود:"خارج کردن نام پ.ک.ک از لیست ترور نه تنها به نفع کوردها بلکه به نفع اروپا و خاورمیانه هم می‌باشد."