دولت سوئیس نسل‌کشی ایزدی‌ها را به رسمیت بشناسد

در شهرهای برن، آراو، باسل و لوزرن سوئیس راهپیمایی‌هایی به‌مناسبت سالگرد قتل‌عام ایزدی‌ها برگزار شد. در این راهپیمایی ها ازحکومت سوئیس درخواست شد تا به قتل‌عام ایزدی‌ها اعتراف نماید.

در تجمعات سوئیس اعلام شد، آنچه در شنگال رخ داده‌است قتل‌عام زنان و جامعه می‌باشد، به‌همین دلیل از حکومت سوئیس درخواست شد تا قتل‌عام را به رسمیت بشناسد.

در شهرهایی برن، آراو، باسل و لوزرن یاد کسانی که در قتل‌عام روز ۳ آگوست ۲۰۱۴ تبهکاران داعش در شنگال و اطراف آن جان خود را از دست دادند، گرامی داشته شد. در این تجمعات درخواست شد تا قتل‌عام ایزدی‌ها به رسمیت شناخته شود و جایگاه شنگال در سطح بین‌المللی پذیرفته شود.

این تجمعات با شرکت هزاران کوردستانی و دوستانشان و سازمان‌های زنان و کارگران و پناهجویان و شخصیت‌های برجسته برگزار شد. رییس مشترک جمعیت دمکراتیک کوردستان در برن اعلام نمود:"در آن مرحله گریلاهای پ.ک.ک از ایزدی‌ها در شنگال دفاع کردند."

برهان کاراکوچ نیز از طرف ج.د.ک اعلام نمود، در فرمان ۷٣ بیشتر از ۵ هزار کورد ایزدی اعم از زنان و کودکان و سالمندان قتل‌عام شدند و هزاران تن دیگر به اسارت گرفته‌شده و حدود ۲۰۰ هزار تن آواره شدند و زنان ربوده‌شده و در بازارها فروخته شدند و به بردگی گرفته‌شده و سرنوشت هزاران تن دیگر نیز هنوز نامشخص است.

آسمین انگین، سیاستمدار از طرف مرکز جامعه دمکراتیک کوردها در سوئیس اعلام نمود، کمپین جمع‌آوری امضا برای به رسمیت شناختن نسل‌کشی ایزدی‌ها توسط داعش آغاز شده و خواستار پشتیبانی از این کمپین شد.

انگین همچنین گفت؛"هلند، بلژیک و آلمان فرمان ۷٣ را به‌عنوان نسل‌کشی پذیرفته‌اند. امروز می‌خواهیم این کمپین در سوئیس پس‌از جمع‌آوری امضاها، امضاهای جمع‌آوری‌شده را به شورای فدرال سوئیس بفرستد تا حکومت سویس نیز نسل‌کشی ایزدی‌ها را به رسمیت بشناسد. این اقدامات ما در کشورهای مختلف اروپا و جهان ادامه خواهد یافت تا نسل‌کشی شنگال و جایگاه شنگال و خود مدیریتی شنگال در سطح بین‌المللی پذیرفته شود."

در تجمعات پرچم‌های ی.پ.گ، ی.پ.ژ، ی.ژ.ش، پ.ک.ک، تاژه و تصاویر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد به اهتزاز درآمد و شعارهای "مرگ ‌بر خیانت" و "بژی برخودانا شنگال" تکرار شد.