کوردها و دوستانشان در آلمان حملات شیمیایی رژیم ترک را محکوم کردند

رژیم اشغالگر ترک در حمله به مناطق گریلا و بمباران‌های بی‌وفقه از سلاح‌های ممنوعه شیمیایی استفاده کرده است.

کوردهای مقیم آلمان و دوستانشان در فرانکفورت، مونیخ، هامبورگ و فرایبورگ با حضور در میدان‌ها جرایم ضدبشری رژیم ترک را محکوم کردند.

کوردستانیان مقیم آڵمان و دوستان آنان در محکومیت حملات شیمیایی و جرایم جنگی رژیم غاصب ترک علیه کورد و نیروهای گریلا گردهمایی اعتراضی برگزار کردند.

فرانکفورت

با پیشاهنگی مرکز جامعه دمکراتیک کورد رأس ساعت ١۶ در میدان Haûpwache شهر فرانکفورت گردهم آمدند و با در دست داشتن پلاکارد 'دولت ترکیه در کوردستان از سلاح‌های سمی استفاده می‌کند' بکارگیری سلاح‌ شیمیایی از سوی رژیم اشغالگر ترک را محکوم کردند.

مونیخ

استفاده رژیم ترک از سلاح شیمیایی در حملات به نیروهای گریلا در شهر مونیخ آلمان نیز تقبیح شد. در بیانیه‌ای که به زبان آلمانی قرائت شد آمده است که رژیم ترک پیاپی در حمله علیه گریلا از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده و مناطق مسکونی را بمباران کرده است. همچنین از نیروهای بین‌المللی دعوت به عمل آمد که به وظایف خود در قبال جرایم رژیم ترکیه عمل کنند.

هامبورگ

در همین چارچوب در بخش Altona شهر هامبورگ گردهمایی اعتراضی نسبت به جنایات رژیم اشغالگر ترک برگزار شد. لیلا کایا به نمایندگی از شعبه هامبورگ مجلس زنان روژبین در سخنانی به تداوم حملات رژیم اردوغان علیه زنان اشاره کرد و بر ادامه مبارزه آزادیخواهی کوردستان علیه رژیم استعمارگر ترکیه تأکید کرد.

فرایبورگ

شعبه فرایبورگ مجلس خلق کورد و جنبش جوانان اروپا رأس ساعت ١٧ گردهمایی اعتراضی را برگزار کردند. در این آکسیون استفاده رژیم ترک از سلاح‌های ممنوعه تقبیح شد. در این گردهمایی بیانیه‌ای قرائت گردید و بر تداوم مقاومت نیروهای گریلا علیه اشغالگران و خودفروشان تأکید شد.