نماینده‌ی پارلمان بریتانیا: شناسه‌ی"ترور" برای کوردها و پ.ک.ک اشتباه است

یک نماینده‌ی پارلمان بریتانیا که همزمان سخنگوی میز کوردستان سوریه و ترکیه در گروه نمایندگان همه‌ی حزب‌های بریتانیا است، در کمپین خروج پ.ک.ک از لیست ترور شرکت کرده و اعلام نمود، شناسه‌ی ترور برای کوردها و پ.ک.ک اشتباه است.

لوید راسل موی سخنگوی میز کوردستان سوریه و ترکیه در گروه نمایندگان پارلمان همه احزاب بریتانیا و پارلمان بریتانیا در کمپین خارج کردن پ.ک.ک از لیست ترور که با پیشاهنگی مجلس دیجیتال میدیای کوردستان آغاز شده است، شرکت کرد.

این نماینده‌ی پارلمان خاطرنشان نموده است که آنها تلاش می‌کنند تا حکومت بریتانیا را ناچار کنند تا علیه اقدامات دولت ترکیه که علیه کوردها انجام می‌دهد، موضع‌گیری کند. همچنین اعلام کرد، ما از حکومت بریتانیا درخواست می‌کنیم تا از حقوق کوردها دفاع کند.

متن پیام لوید راسل موی نماینده پارلمان بریتانیا به شرح زیر می‌باشد:

من لوید راسل موی نماینده پارلمان منطقه بریتون همچنین سخنگوی میز کوردستان سوریه و ترکیه در گروه نمایندگان پارلمان همه‌ی احزاب بریتانیا هستم.

ما در رابطه با حقوق همزیستی و سیاسی کوردها در ترکیه گزارشی فرستادیم. در این گزارش موضوع‌هایی که جای نگرانی ما هستند، مطرح شده است. برخی از این موضوع‌ها عبارتند از: تجاوزهای جنسی، فشار جنسی، پ.ک.ک و هر کوردی را به عنوان تروریست معرفی کردن.

ما حکومت بریتانیا را ناچار می‌کنیم تا در مقابل این اقدامات بایستد و درخواست می‌کنیم از حقوق کوردها دفاع کند.

 من در هر جایی باشم از دوستان کوردمان دفاع می‌کنم و در هر جایی کوردستان به عدالت، استقلال و صلح نیاز داشته باشد، ما از آنها پشتیبانی خواهیم کرد."