نماینده‌ی پارلمان سوئیس: خارج کردن پ.ک.ک از لیست ترور خدمت به صلح است

 یک نماینده‌ی حزب چپ سوئیس خروج پ.ک.ک از لیست ترور را خدمت به صلح دانسته و معتقد است، این اقدام امنیت و آرامش را برای منطقه به ارمغان خواهد آورد. وی همچنین می‌گوید؛"باید هر چه سریعتر پ.ک.ک از لیست ترور خارج شود."

هاکان سفنلینگ، نماینده‌ی پارلمان از حزب چپ سوئیس در کمپین خارج کردن پ.ک.ک از لیست ترور که با پیشاهنگی مجلس دیجیتال میدیای کوردستان آغاز شده است، شرکت کرد.

این نماینده‌ی پارلمان اعلام کرد، در سوئیس و در سرتاسر جهان و در هر نقطه‌ای از اروپا خلق کورد به دلیل این لیست تروریزه می‌شوند. باید پ.ک.ک از این لیست خارج شود. بعد از خروج پ.ک.ک از این لیست نه ترکیه و نه هیچ کشور دیگری نمی‌تواند در این رابطه به خود مشروعیت بخشد.

هاکان سفنلینگ همچنین اعلام کرد، خارج کردن پ.ک.ک از لیست ترور خدمت به صلح است و زندگی توأم با صلح و آرامش را برای مردم منطقه به وجود خواهد آورد.

وی همچنین اعلام نمود، من بسیار خوشحالم که احزاب چپ در این کمپین شرکت کردند. باید هر چه سریعتر پ.ک.ک از لیست ترور خارج شود.