راهیابی دو کوردستانی به پارلمان نروژ

ائتلاف چپ نروژ در انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی رسید، برای اولین بار در تاریخ نروژ دو شهروند کورد به پارلمان راه یافتند.

اپوزیسیون چپگرای نروژ که جانس گاهر ستوره از حزب کارگران ریاست آنرا بر عهده داشت روز دوشنبه در انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی رسید و به حاکمیت ٨ ساله جریان محافظه‌کار پایان داد.

انتظار می‌رود که جانس گاهر سمت نخست‌وزیر آینده نروژ را بر عهده گیرد.

اعلام شد که اپوزیسیون از میان ١۶٩ کرسی پارلمان نروژ موفق به تصاحب ١٠٠ کرسی شده است. این تعداد نماینده برای پایان دادن به حاکمیت جریان محافظه‌کار أرنا سولبرگ کافیست.

در این انتخابات برای اولین بار دو شهروند کورد به نام‌های «سحر آیدار» از حزب سبزها در رتبه دوم و «مانی حسینی» از حزب کارگران در رتبه پنجم وارد پارلمان شدند.

خانواده سحر آیدار همچون یک خانواده میهن‌دوست کورد اهل قونیه به نروژ مهاجرت کرده‌اند. آیدار سال‌های متمادی در جنبش‌های آزادی زنان، سازمان‌های اجتماعی و ضد نژادپرستی فعالیت نموده است. آیدار در جریان تبلیغات وعده داده بود در صورت راه یافتن به پارلمان نروژ به صدای آزادیخواهی ملت کورد، فرودستان و مبارزه مشروع خلق‌های کوردستان مبدل می‌شود و علیه جنگ، فاشیسم و اشغالگری مبارزه خواهد کرد.

مانی حسینی نیز که در منطقه آکرسوس از توابع پایتخت اسلو در رده پنجم به پارلمان راه یافته است حدود ٢٣ سال پیش از روژاوای کوردستان به نروژ مهاجرت کرده است.  وی فارغ التحصیل دانشکده علوم سیاسی دانشگاه اسلو می‌باشد. وی اعلام کرده بود که درصورت پیروزی در انتخابات توجه سیاستمداران نروژ را به مسئله کوردها و لزوم همبستگی با خلق کورد جلب می‌کند.