"سازمان ملل سکوتش را بشکند"

تحصن کوردها مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس ادامه دارد

تحصن جلوی مقر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس این هفته نیز طبق روال چهارشنبه‌های اخیر ادامه پیدا کرد.

اردال آتاسوی، رئیس مشترک کانون جامعه دمکراتیك کوردها یکی از تحصن‌کنندگان بود که با ادای احترام به شهدای چند دهه مبارزات آزادیخواهانه در کوردستان گفت، اکنون وقت آزادی‌ است. او حمایتش از مقاومت گریلاها در برابر هجوم نظامی ترکیه را بیان کرد.

دمیر چلیک، ریاست مشترک فدراسیون دمکراتیك علویان نیز به مظالم تاریخی که بر اجتماعات و گروههای عقیدتی و فرهنگی تحمیل شده است اشاره کرد و گفت باور آنها به حق باعث شده که برای متوقف کردن جنگ‌افروزی اردوغان علیه گریلاهای کوردستان اقدام کنند. 

او به تداوم ویرانی و جنگ‌ در جغرافیای بین‌النهرین اشاره کرد و گفت فاشیستی چون اردوغان با کسب حمایت بارزانی‌ها در پی تحقق خواب‌های نئوعثمانی است. او از سازمان ملل خواست سکوتش در برابر این تجاوز وحشیانه را بشکند.