صفحه اول روزنامه یولاندس پوستن به کارزار «آزادی برای اوجالان» اختصاص یافت

روزنامه دانمارکی Jyllands-Posten که پرتیراژترین روزنامه این کشور است به مناسبت توطئه بین‌المللی ٩ اکتبر علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان تمامی صفحه اول شماره امروز خود را به کارزار آزادی برای اوجالان اختصاص داد

پرتیراژترین روزنامه کشور دانمارک به نام یولاندس پوستن (Jyllands-Posten) تمامی صفحه نخست شماره امروز خود را به توطئه بین‌المللی ٩ اکتبر علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان اختصاص داده است.

یولاندس پوستن روزانه از سوی ٢٠ میلیون نفر مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در شماره امروز خود به توطئه علیه رهبر خلق کورد، توهمات نوعثمانی رئیس جمهور ترک طیب اردوغان و ظلم و زور رژیم ترک علیه کورد و نیروهای اپوزیسیون ترکیه می‌پردازد. یولاندس پوستن به مبارزات خلق کورد و دوستان دانمارکی آن برای آزادی رهبر عبدالله اوجالان پرداخته و همچنین از شکل‌گیری پارادایم کنفدرالیسم دمکراتیک از سوی اوجالان در زندان امرالی و گسترش در خاورمیانه سخن گفته است.

یولاندس پوستن در ادامه خاطرنشان کرده است که برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان لازم است فعالیت‌ها به شیوه‌ای گسترده‌تر به پیش برده شوند. از دانمارک درخواست شده است که در روند دمکراتیزاسیون ترکیه نقش فعالتری را بر عهده بگیرد.