سندیکای لوکوموتیو و آتش‌نشانان انگلستان به کارزار «آزادی برای اوجالان» پیوست

سندیکای لوکومتیو و آتش‌نشانان انگلستان به عنوانی یکی از بزرگترین سندیکاهای این کشور در کنگره امسال خود خواستار آزادی عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد شد.

سندیکای لوکومتیو و آتش‌نشانان انگلستان (ASLEF) در کنگره امسال خود در شهر بورنموت انگلیس پیوستن به کارزار بین‌المللی «آزادی برای اوجالان» را اعلام کرد.

نمایندگان حاضر در کنگره ASLEF که دارای ٢۵ هزار عضو است با در دست گرفتن پوسترهای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان همصدا شعار «آزادی برای اوجالان» را سردادند.

مارز کلمبینی عضو شورای مرکزی ASLEF طی سخنانی در کنگره گفت:"اوجالان از سال ١٩٩٩ تاکنون در زندان بسر می‌برد. حدود ربع قرن است که تحت حصر شدیدی قرار دارد. ویژگی‌های مشترک بسیاری با نلسون ماندلا دارد. ما به عنوان ASLEF به کمپین آزادی برای اوجالان پیوسته‌ایم و در چارچوب این کمپین برای اعلام تعهد به اوجالان و خلق کورد پوسترهای اوجالان را بلند می‌کنیم."

پس از سخنان کلمبینی نمایندگان حاضر در کنگره پوسرهای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را بلند کرده و در مقابل دوربین‌ رسانه‌ها پیوستن به کارزار آزادی اوجالان را اعلام نمودند.

در این کنگره شمار زیادی از مسئولین سندیکاها، وکلا و نمایندگان سازمان‌های مدنی به عنوان مهمان شرکت کردند.