زبیر آیدار: پ.د.ک باید پاسخگو باشد

زبیر آیدار عضو شورای رهبری ک.ج.ک اعلام کرد، گروهی گریلا برای مقاومت به منطقه‌ی متینا رفته‌اند و سرنوشت آن ها نامشخص است. وی گفت؛"منتظر پاسخ پ.د.ک هستیم."

زبیر آیدار عضو شورای رهبری ک.ج.ک در کنگره‌ی ملی علیه اشغالگری که در هلند ادامه دارد، سخنانی ایراد کرد. آیدار اعلام نمود، دولت ترکیه در کوردستان مرتکب جنایت می‌شود.  وی گفت؛"اکنون پ.د.ک نیز به این سیاست خدمت می‌کند."

آیدار نامه‌ی گروهی از گریلاها را خواند که آن را از تونل‌های جنگی تپه‌ی زندوره نوشته بودند و گفت:"۶ گریلا در روز ۳۹م مقاومت، از طریق بی‌سیم پیامی فرستادند. گریلاها ۱۱ روز پس از این پیام در تونل‌های زندوره شهید شدند. این رفقای ما چه زمانی شهید شدند؟ زمانی که دولت ترکیه نتوانست هیچ قدمی بردارد و پ.د.ک نیروهایش را در آن جا مستقر کرد. اگر نیروی پشتیبان به آنجا نرفته بود، این رفقای ما شهید نمی‌شدند."

در نامه‌ی این گروه از گریلاها آمده است:"می‌دانیم که دولت اشغالگر ترکیه حملات اشغالگرانه‌اش را در آواشین، متینا و زاپ آغاز کرده است. ما نیروهای گریلا در منطقه زندوره به مقاومت پیوسته‌ایم. این حملات مدت ۳۹ روز است که ادامه دارد. درخواست ما از خلق مان این است که از مقاومت گریلا پشتیبانی کنند."

پ.د.ک باید پاسخ دهد

آیدار اعلام نمود، پ.د.ک به سه نیروی گریلا در زمان انجام وظیفه حمله کرده است. وی گفت:"سه گریلا در زمان انجام وظیفه توسط پ.د.ک دستگیر شده‌اند. ما نمی‌دانیم که آیا آنها زنده هستند یا شهید شده‌اند. ما هیچ اطلاعی نداریم. منتظریم که پ.د.ک پاسخ دهد. ما در مورد سرنوشت ۳ مبارز کورد سوال می‌پرسیم. ما می‌خواهیم پ.د.ک پاسخ ما را بدهد. ما و همه‌ی خلق کورد از آن‌ها در این رابطه سوال می‌کنیم."