دولت ترکیه ٩ پناهجوی روژهلات کوردستان را به تبهکاران سوری سپرد

رژیم ترکیه ٩ پناهجوی روژهلات و ۵٧ پناهجوی باشور کوردستان را به مزدوران سوری خود در شهر اعزاز اشغالی در شمال سوریه دیپورت کرده است.

به نقل از شبکه حقوق بشر کوردستان، روز ٣٠ مرداد/ ٢١ آگوست، دولت ترک ۶۶ پناهجوی کورد را در اطراف شهر استانبول بازداشت کرده و در روز ٣ شهریور/ ٢۵ آگوست پس از انتقال به شهر اعزاز به گروهک‌های تروریستی خود تحویل داده است. از ۶۶ پناهجوی کورد منتقل شده به اعزاز ٩ نفر اهل روژهلات و ۵٧ نفر دیگر اهل باشور کوردستان بوده‌اند.

هویت ٩ شهروند اهل روژهلات «دماوند پاک سرشت»، «مبین ولدبیگی»، «افشار رستمی»، «بهمن شادروان»، «مسعود حیدری»، «سعید احمدی»، «فردین درویش‌پور»، «هدایت رخزادی» و «آرمان رشیدی هوسین» احراز شده است. این ٩ نفر همراه با ۵۷ شهروند دیگر کورد اهل باشور کوردستان هنگام تلاش برای خروج از ترکیه در یک منطقه جنگلی در نزدیکی شهر استانبول توسط پلیس ترکیه بازداشت شده‌اند.

شبکه حقوق بشر کوردستان با استناد به گفته‌های یکی از نزدیکان پناهجویان کورد اعلام کرده است که "در تاریخ ۳ مرداد این افراد در یک تماس کوتاه تلفنی با خانواده‌هایشان از انتقال خود به یک شهر مرزی با سوریه خبر داده و اعلام کرده بودند که پس از آنکه خود را شهروند سوریه‌ایی معرفی کرده‌اند دولت ترکیه درصدد دیپورت آنها به سوریه است. این پناهجویان پس از انتقال به مرز سوریه این‌بار خود را شهروند ایرانی معرفی کرده و برای اثبات ادعای خود نیز تصاویر پاسپورتشان را به نیروهای پلیس ترکیه نشان دادند اما پس از جدا کردن آنها از شهروندان اقلیم کوردستان به صورت مجزا به شهر عزاز شمال سوریه دیپورت شده‌اند."

این منبع در ادامه اظهار داشت،"از روز ۳ مرداد تماس این افراد با خانوادهایشان قطع شده است و این سبب افزایش نگرانی‌ها در خصوص سرنوشت آنها شده است."

این منبع در پایان اظهار داشت، "شخصی که قرار بوده این افراد به اروپا منتقل بکنند امروز به نزدیکان آنها خبر داده است که پس از پیگیرهای وی مشخص شده است که هر ۹ نفر به کمپی در شهر عزاز سوریه منتقل شده و نیروهای مخالف دولت سوریه که مورد حمایت ترکیه هستند برای آزادی هر یک از آنها درخواست پرداخت ۲ هزار دلار کرده‌اند."