هِلین امید: گریلا اشغالگران را مجازات می‌کند

عضو کمیته مرکزی پ.ک.ک هِلین امید خاطرنشان کرد که نیروهای گریلا در زاپ و آواشین جنگ پرهیبتی را به پیش می‌برند و اشغالگران و عناصر رژیم استعمارگر ترک را به سزای اعمالشان می‌رسانند. هلین امید افزود؛ ارتش ترک روحیه دهه ٩٠ را از دست داده است.

هلین امید عضو کمیته مرکزی حزب کارگران کوردستان با حضور در برنامه ویژه کانال میدیا خبر به ارزیابی برخودان گریلا علیه اشغالگری در باشور کوردستان پرداخت.

'گریلاهای حاضر در جنگ در حال نگارش تاریخ نوینی هستند'

هلین امید در آغاز سخنان خود به گریلاهای حاضر در برخودان زاپ، آواشین، متینا و خاکورک درود فرستاد و افزود:"هوالان در حال نگارش تاریخ نوینی هستند. رهبری در یکی از دفاعیات خود می‌گوید؛'تاریخ سلاحی است که همیشه قابل استفاده است، اما مهم خود سلاح نیست، مهم انگشتی است که روی ماشه قرار دارد.' یعنی آنان همان دست و انگشت هستند که در حال نگارش تاریخ هستند."

هلین امید خاطرنشان کرد که نتایج این جنگ بزودی آشکار خواهند شد و سپس افزود:"نتایج این جنگ تأثیر مستقیمی را بر جامعه کورد، انسانیت و خلق‌ها باقی می‌گذارد، آشکارا تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل می‌توانم بگویم؛ هوالان ما جنگ انتقامی پرهیبتی را به پیش می‌برند. اشغالگران، استعمارگران، جانی‌ها را مجازات می‌کنند. در رسانه‌ها، در مطبوعات نیز بازتاب داده می‌شود. بدون شک این رویه صحیح است. به واقع می‌توان گفت که [رژیم ترک] از هم اکنون پیشیمان شده‌اند. اگر دقت کنید متوجه خواهید شد که صدایی از آنان درنمی‌آید. رسانه‌های ترک بسیار کم در مورد آن سخن می‌گوید. آنرا به شیوه‌ای گسترده بازتاب نمی‌دهد. اگر به نتیجه‌ای دست یافته یافته بودند ایا بازهم چنین رفتار می‌کردند؟ نام آنرا عملیات 'پنجه-کلید' گذاشتند. با این عملیات به خیال خود خواستند جنگ علیه جنبش آزادی کوردستان، جنگ علیه پ.ک.ک و خلق کورد را به بالاترین سطح برسانند. چنین هدفی را در سر داشتند. اما اینجا به محاصره درآمده‌اند. می‌توانم بگویم، یعنی وضعیت تاکنون بر این منوال است. ارتش ترکیه اینجا در محاصره قرار گرفته است، نمی‌تواند گامی به پیش بردارد، نمی‌تواند حتی گامی بردارد و نخواهد توانست گامی بردارد."

'ارتش اشغالگر ترک نخواهد توانست با پول پیروز این جنگ شود'

هلین امید عضو کمیته مرکزی پ.ک.ک اظهار کرد که جنگ از هم اکنون از تمامی جنبه‌ها به سندرم مبدل شده است و افزود:"ارتش ترک روحیه خود را در این جنگ از دست داده است. روحیه جنگ دهه ١٩٩٠ را ندارد. شما می‌دانید که نظام ارتش را نیز بهم ریختند. تغییر آن به نظامیگری برای دریافت پول. با پول شبکه‌ای از قاتلان را ایجاد کردند. این نیرو از معیارهای اخلاقی بویی نبرده است. کسی که دارای آرمان و اهداف بزرگ نباشد نمی‌تواند در این جنگ حضور داشته باشد. پ.ک.ک دارای اهدف بزرگیست. گریلا نیز شیفته آزادی و پایبند آرمان‌های آزادیست. به همین دلیل به برخودان ادامه می‌دهد. در غیر اینصورت کسی نمی‌تواند در آن جای گیرد. با پول نمی‌توانند به هدفشان برسند. با پول نخواهند توانست پیروز این جنگ باشند. این واقعیت در تاریخ به اثبات رسیده است. کاپیتالیسم چنان نظامیست که می‌خواهد هر چیزی و هر کسی را با پول بخرد. ترکیه به تمامی خود را به کاپیتالیسم واگذار کرده است. در واقع حکومت فاشیست آ.ک.پ-م.ه.پ نام جنگ نیروهای کاپیتالیستی علیه خلق‌ها و جوامع است. رهبری به همین دلیل نام آنرا 'مرحله پول فرمانده' گذاشت. می‌خواهند هر چیزی را با فرماندهی پول به پیش برند.

هلین امید به شهادت گریلا اشاره کرده و افزود:"این طبیعت جنگ است. اما ما یک نیروی فدایی هستیم. پ.ک.ک نیرویی فداییست. گریلا نیرویی فداییست. در پ.ک.ک فلسفه‌‌ای با عنوان 'یا زندگی آزاد، یا مرگ' وجود دارد. رهبر آپو این مهم را بدین شیوه خاطرنشان کرده است. یا باید آزاد زیست یا لزومی به زندگی برده‌وار نیست. با تعریف قتل‌عام، زندگی در بردگی به معنی خالی شدن از ارزش‌های انسانیست. اگر شما همچون یک خلق وضعیت خود را در سطح قتل‌عام ببینید و در مقابل آن اقدامی نکنید، در آنصورت شما از انسانیت بی‌بهره هستید. از لحاظ اخلاقی سقوط می‌کند. جامعه کورد، جوانان و زنان کورد چنین سقوطی را نمی‌پذیرند. نشانه بارز این را امروز در آواشین و زاپ شاهد هستیم. بر این اساس این جنگ به درازا خواهد کشید و تا دستیابی به نتیجه ادامه خواهد داشت. نتایج آن نیز گسترده خواهند بود. همچنانکه هوالان ما گفتند، فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ در زاپ مدفون خواهد شد. یعنی در آنجا با هزیمت روبرو می‌شود. اکنون هر کس تحولات این جنگ را تحت نظر قرار می‌دهد. نیروهای بین‌المللی آنرا دنبال می‌کنند. بلوک‌های حاکمیت در ترکیه نیز به آن نگاه می‌کنند. خلق هم ناظر این جنگ است. به همین دلیل است که نتایج آن گسترده خواهند بود."

'میدان اصلی جنگ ترکیه و باکور کوردستان است'

هلین امید عضو کمیته مرکزی پ.ک.ک افزود:"جنگ تنها در آواشین و زاپ نیست. اینجا نباید اشتباه کرد. رفتاری اینگونه باید اصلاح شود. فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ تلاش می‌کند چنین جوی را بیافریند که گویا کنترل تمام ترکیه را بدست گرفته‌اند، در داخل سکوت حکمفرماست، همه چیز آرام است، هر چیز در جای خود است.، تنها بحران اقتصادی وجود دارد، زیرا هر روز آنرا به بحث می‌گذارد. اما واقعیت چیز دیگریست. میدان اصلی جنگ داخل ترکیه و باکور کوردستان است. جنگ در واقع آنجا جریان دارد. گویا به سبب جنگ در باشور چنان وانمود می‌شود که جنگ تنها اینجاست. بله در باشور هم جنگ در جریان است، اما توجه کنید، در ماه گذشته هیچ عرصه‌‌ای در باکور کوردستان و ترکیه باقی نمانده است که عملیات نظامی درآن انجام نشده باشد. هنوز هم ادامه دارد. به عنوان مثال چند روز پیش گفتند که در لیجه دست به عملیات می‌زنند. در سرحد دست به عملیات زدند. در بوتان هم همچنین. در مناطق جداگانه بوتان عملیات انجام شد. به همین دلیل جنگ در داخل خاک باکور کوردستان و در ترکیه است."

هلین امید اظهار کرد که هر کس لازم است در این رابطه به وظایف خود عمل کند و افزود:"بله ما در مرحله حساسی از جنگ هستیم که سرنوشت‌ساز است. البته این مرحله برای ما تازگی ندارد، اما مرحله‌ای مهم و ویژه است. در برهه کنونی باید جنگ انقلابی به شیوه خلقی گسترش یابد. این وظیفه هر کورد واجد وجدان، هر انسان دمکرات و هر آزادیخواه است. آنانی که می‌گویند، آزادی می‌خواهم، هویت و دمکراسی می‌خواهم نباید در جای خود ساکت بنشینند. آنهایی که می‌گویند، 'قتل‌عام را نمی‌پذیرم، با هویت و شرافت خود زندگی می‌کنم' نباید در جایی آرام نشسته و تنها به حرف بسنده کنند."

هلین امید خاطرنشان کرد که هر کس در کوردستان و ترکیه موظف است که به وظایف انقلابی خود عمل کند.