کنگره ملی کوردستان پیام تسلیتی برای درگذشت بیتوجان منتشر کرد

کنگره ملی کوردستان با انتشار پیام تسلیت درگذشت بیتوجان گفت: "بیتوجان میراث هنری از خود برجای گذاشت، او ستاره‌ای درخشان در آسمان هنر خلق کورد بود و درخشید. او عاشق خلق خود بود."

کمیسیون فرهنگ، زبان و هنر کنگره ملی کوردستان (ک ن ک) درگذشت هنرمند کورد بیتوجان را تسلیت گفت.

در ابتدای این پیام آمده است: "ما کمیسیون فرهنگ، زبان و هنر ( ک ن ک)، غم خود از درگذشت هنرمند کورد بیتوجان را ابراز می‌داریم."

کنگره ملی کوردستان (ک ن ک) گفت: "بیتوجان آثار هنری با ارزشی از خود به‌جای گذاشت، او ستاره‌ای درخشان در آسمان هنر خلق کورد بود و درخشید. او عاشق مردم خود و میهنش بود. ما معتقدیم که نور هنر او هرگز دنیای هنری خلق کورد و کوردستان را بی نور نخواهد گذاشت."

کنگره ملی کوردستان به خلق کورد و کوردستانی‌ها، به دوستان و عزیزانش، تسلیت گفته و برای خانواده‌اش آرزوی آرامش کرد.