«رقا»؛ از پایتخت خودخوانده داعش تا پایتخت اندیشه ملت دمکراتیک

شهر رقا چهار سال تحت حاکمیت سیاه داعش قرار داشت و این گروه جنایت‌کار آنرا پایتخت خود قرار داده بود. رقا روز ٢٠ اکتبر ٢٠١٧ از سوی مبارزان ق.س.د آزاد شد و اکنون با ایده ملت دمکراتیک اداره می‌شود.

مزدوران داعش سال ٢٠١٣ با اشغال شهر رقا آنرا پایتخت خود اعلام کردند. این شهر در سایه سیاه داعش هر روز هدف حملات حکومت سوریه و نیروهای ائتلاف بین‌الملی قرار می‌گرفت. داعش هم ساکنان غیرنظامی را به عنوان سپر زنده در مقابل حملات مذکور قرار داده و هزاران غیرنظامی اینگونه قربانی شدند.

روز ۶ ژوئن ٢٠١٧ نیروهای سوریه دمکراتیک (ق.س.د) عملیات آزادسازی رقا را آغاز کردند. پس از مقاومتی بی‌همتا روز ٢٠ اکتبر ٢٠١٧ سرانجام ق.س.د رسما آزادی رقا از لوث تبهکاران داعش را اعلام کرد.

در کارزار آزادی رقا هزاران مبارز به شهادت رسیده و هزاران مبارز دیگر زخمی شدند. ابراهیم سلیمان اهل شهر حسکه یکی از جانبازان جنگ آزادسازی رقا است. سلیمان در مورد آزادی رقا با خبرگزاری فرات گفتوگو کرد.

ابراهیم سلیمان در مورد کارزار آزادی رقا گفت که نیروهای ق.س.د قبل از آغاز این عملیات در بخش مکمل گردهم آمدند و توافق کردند تا نخست روستاها را آزاد کرده و پس از آن مرکز شهر را آزاد نمایند، بر این اساس تدارکات لازم فراهم شد.

در این چارچوب عملیات از منطقه جزرات آغاز شد و پس از آن منطقه کرامه نیز آزاد گردید. سپس عملیات آزادسازی مرکز رقا آغاز شد که در آن نخست منطقه رقای کهنه و سپس رقای تازه از یوغ داعش رها شدند.

ابراهیم سلیمان با اشاره به جایگاه ویژه رقا برای گروه تبهکار داعش گفت که این شهر مرکز تصمیم‌گیری داعش بود. به همین دلیل رقا را پایتخت خود قرار داده بودند و زمانی که داعش در رقا با شکست مواجه شد بزرگترین شکست بر این گروه در خاک سوریه رقم خورد.

ابراهیم سلیمان مبارز جانباز در مورد زخمی شدن خود می‌گوید:"در چارچوب کارزار آزادی رقا وقتی وارد روستاهای منطقه عین عیسی مثل تل ثمن و أبو أمشه شدیم، یعنی ٣ روز پس از آغاز عملیات آزادسازی و کنترل اراضی روستاهای منطقه، مین جاسازی شده داعش زیر پای من منفجر شد و به دلیل انفجار مین هر دو پایم را از دست دادم."

ابراهیم سلیمان در پایان با این سخنان احساس خود را از آزادی رقا بیان کرد:"من امیدوار بودم که بتوانم تا پایان عملیات آزادسازی در آن جای داشته باشم و کسانی را که در چنگ داعش هستند نجات دهم، می‌خواستم در جشن آزادی شهر رقا با رفقایم سهیم باشم. اگر چه این آرزوی من محقق نشد، اما می‌گویم که ما جانبازان جنگ برای همیشه به مقاومت ادامه داده و مبارزات خود در این خط مشی به پیش می‌بریم."