'تنها برخودان کافی نیست، هدف ما پیروزیست'

دلال آمد گریلای یژاستار یادآور شد که آنها به برخودان اکتفا نمی‌کنند، بلکه همزمان می‌خواهند دشمن را درهم بشکنند، نابود کنند.

دلال آمَد، گریلاهای یگان‌های زنان آزاد (یژاستار) خاطرنشان کرد که حملات هوایی ارتش ترک به سبب هراس این رژیم از فروپاشی است.

این گریلای یژاستار از نخستین روز حملات رژیم متجاوز ترک به مناطق حفاظتی میدیا در تونل‌های جنگ عرصه زاپ به مقاومت پیوسته است.

آمَد نبرد با رژیم متجاوز ترک در این مرحله را بسیار واجد اهمیت دانست و گفت:"تو تمامی تدابیر لازم را اتخاذ می‌کنی، زیرا می‌دانی که دشمن روزی به تو حمله می‌کند."

 دلال آمَد گفت که آنان با توجه به تجارب سال گذشته نبرد با آواشین تدارکات خود را مهیا کرده‌اند و افزود:"برنامه و تحرکات ما بر اساس درهم شکستن دشمن خواهد بود. دشمن در حوالی غروب به حملات هوایی دست زده و بدون وقفه بمباران می‌کند. می‌خواهد خود را نیرومند نشان دهد. وضعیت روانی گریلا را تضعیف کند و بگوید که با شیوه‌ای جداگانه آمده‌ام."

دشمن را خوب می‌شناسیم و از تکنولوژی آنها اطلاع داریم

دلال آمَد در ادامه می‌افزاید:"ما ظرفیت‌های دشمن را می‌دانیم. دشمن را بخوبی می‌شناسیم. دشمن دید که با تکنولوژی نمی‌تواند به اهدافش دست یابد. دشمن در مناطق حفاظتی میدیا با واقعیت گریلا آشنا شد. این حد از حملات سنگین هوایی بیانگر ترس و هراس دشمن است. نشانه درهم شکستن دشمن است. ما اذعان داریم که پیروزی بزرگی را رقم می‌زنیم."